Madlienas mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

10.05.2019 12:14

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam.

Mākslas nodaļā
Iestājpārbaudījumi 13., 20 vai 27. maijā no pl. 14.00 -18.00.
Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla ” mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).
Interešu izglītības programmā Mazā mākslas skoliņa ” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus, „Gleznošanas studija ”, „Tekstilmākslas studija” un „Keramika” uzņem bērnus, pieaugušos un vecāko klašu skolēnus. (Maksa 9.00 EUR mēnesī).
Mūzikas nodaļā
Konsultācijas 20. vai 23.maijā no pl. 14.00 – 18.00.
Iestājpārbaudījumi 23. maijā no pl. 14.00 -18.00 vai 27. maijā no pl. 16.00 -18.00, vai 30 maijā no pl.14.00-18.00 (jānodzied dziesmiņa).
Profesionālās ievirzes izglītības programmas :
Klavierspēle un vijoles spēle no 6 – 7 gadu vecuma. Mācību ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, saksofons) un sitaminstrumenti no 8 – 9 gadu vecuma. Mācību ilgums 6 gadi.
(Maksa 13.00 EUR mēnesī)
Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus (maksa 7.00 EUR mēnesī). Audzēkņi, kā arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli (klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes, ģitāras vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās (maksa par stundu 5,86 vai 6,33 EUR).
Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
Informācija pa tālr.65039075, 28323898.