Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai Ķeipenes pamatskolā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.06.2019 15:38

Ķeipenes pamatskola ir viena no tām četrām novada skolām, kas kopš 2017.gada 1.septembra ir iesaistījusies “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I001 projektā.

 
Projekta aktivitātes tika plānotas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem izglītojamajiem. Svarīgi bija pedagogu darbā attīstīt šo abu mērķgrupu individuālās prasmes un pilnveidot viņu spējas. Alternatīvu mācību formu izmantošana palīdzēja un uzlaboja skolēnu sasniegumus, kā arī palīdzēja pedagogiem piemeklēt vajadzīgos paņēmienus bērnu kompetenču uzlabošanai. Tas, savukārt, palīdzēja pašiem skolēniem mācību procesā justies pārliecinātākiem un zinošākiem, kā arī izprast savas stiprās un vājās puses.
 
Izvērtējot projektā piedāvātas aktivitātes, skola izvēlējās pilnveidot un attīstīt izglītojamo valodu jomu un STEM (Science Technology Engineering Mathematics jebdabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma). Projektā tika iesaistīti izglītojamie no 1. – 7. klasei.
 
Aktivitātes valodu jomā
Skolā darbojas angļu valodas pulciņš, kuru apmeklējot mainās skolēnu attieksme pret valodas lietojumu, skolēni ir atraisītāki un nepiespiestāki, paši var izvēlēties savu individuālo darba dinamiku, darbaspējas kvalitāti, apzinās savas angļu valodas pielietojuma stiprās puses un to, kas viņam ir jāpilnveido un jāuzlabo.
 
Valodas jomas ietvaros tika īstenoti deviņi nodarbību cikli „Britu dienas Ķeipenē”, kuru ietvaros 2017./ 2018. un 2018./2019.mācību gadā Ķeipenes pamatskolas skolēniem tika dota  iespēja iepazīties ar dažādiem Lielbritānijas kultūras aspektiem, tai skaitā jaunāko literatūru, tradicionālajiem ēdieniem, britu mākslu. Nodarbību galvenais mērķis angļu valodai rast praktisku lietojumu dažādās situācijās.
 
Svarīgi, lai skolēni izprot lasīšanas nozīmi un teksta nozīmīgumu, kā arī saprot, ka grāmatu autori un tajā rakstītā informācija nenoveco, kamēr vien ir kāds, kas to lasa. Lasīšana palīdz attīstīt bērnu tēlaino domāšanu. Nodarbības „Lielbritānijas literatūra, lekcijas Gaismas pilī” mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar britu bērnu daiļliteratūru un britu rakstniekiem, kā arī rosināt bērnu interesi par lasīšanu. Tās ietvaros 2018.gadā otrās un ceturtās klases skolēni devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas lasītavām un piedāvātajām iespējām, noklausījās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas darbinieces stāstījumu par jaunākajām Latvijā izdotajām bērnu grāmatām, kā arī par nesen izdoto un bagātīgi ilustrēto britu rakstnieka Radjerda Kiplinga “Džungļu grāmatu”, kas pirmo reizi tika publicēta 1894.gadā. Pēc kopā izlasītā fragmenta, noskatījās arī fragmentu no filmas.
 
Viena no radošām darbnīcām bija „Britu ēdienu gatavošanas meistarklase”, kuras mērķis bija pilnveidot angļu valodas apguves prasmes un norādīt svešvalodas apguves nepieciešamību reālajā dzīvē. 2018.gada martā ceturtās un piektās klases skolēni devās uz Rīgu, lai restorānā “Viesistaba” iepazītos ar tradicionālajiem britu ēdieniem, to pareizu nosaukšanu un pagatavošanu. Lielākais ieguvums bija dotā iespēja darboties tieši bērniem, to atzina arī paši skolēni.
 
Lai iepazītos ar britu kultūru, 2019.gada martā astotās un devītās klases skolēni un pēc tam sestās un septītās klases skolēni apmeklēja mākslas muzeju “Rīgas birža”, lai vairāk uzzinātu par Lielbritānijas mākslu. Pēc muzeja ekspozīcijas apskates auduma apdrukas darbnīcā skolēniem bija iespēja veidot dažādus zīmējumus uz apģērba sietspiedes tehnikā.
 
STEM aktivitātes
Skolā notika ārpusstundu robotikas nodarbības 1.-4. klases un 5.-7. klases skolēniem, kuru mērķis bija pilnveidot skolēnu izpratni par robotu darbību, to projektējot, gatavojot un programmējot. Nodarbību ietvaros izglītojamie apguva elektronikas pamatus, kas netiek apgūtas mācību stundā, attīstīja prasmes darboties ar mehāniskajām un elektroniskajām detaļām, apguva instalēšanas pamatus datorā un veidojamā robotā.
 
2019.gada aprīlī skolēni apmeklēja kompetences centru „Lielvārds”, kurā divās saistošās un interesantās nodarbībās tika apgūti 3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi un elektronikas pamati. Dalībniekiem liela interese bija Ķeipenes pamatskolas ēkas telpiskā rasējuma veidošanā, kas pēc tam tika arī izdrukāts. Otrajā nodarbībā skolēniem tika skaidrots, kas ir elektronika, kur to ikdienā izmanto, viņi mācījās strādāt ar Easy Electronics elektronikas konstruktoru, kā arī atraktīvā formā iepazinās ar dažādiem elektrības ķēdes slēgumiem.
 
Ķeipenes pamatskolas skolēni apmeklēja arī Baldones observatoriju, kurā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un pieslēgumus, ir iespēja ceļot kosmosā, palūkoties uz planētām, zvaigznājiem, pavadoņiem.
 
Mācību gada noslēgumā projektaietvaros tika noorganizētas divas Mazās zinātkāres dienas skolā. Pirmajā dienā notika „Kosmiskās olas” nodarbība, kuras laikā skolēni izprata mācību stundā apgūto par ceļojumu Visumā. Viņi atzina, cik svarīgi ir pareizi sagatavoties misijai, lai veiksmīgi atgrieztos uz Zemes. Komandas uzdevums bija izveidot kapsulu, lai kosmonauts „ola” neskarts atgrieztos uz Zemes. Secinājumi – viņām bija tik skaistas acis, bet viņš neizdzīvoja. Skolēni atzina, ka svarīgi ir pareizi plānot un realizēt stundās apgūto, nevis paļauties uz veiksmi. Otrajā tikšanās reizē nodarbības „Gaisa raķetes” laikā skolēni uzzināja, ka nākotnē kosmosa nozare kļūs cilvēkiem arvien pieejamāka un nozīmīgāka. Viņi apguva raķešbūves pamatus un izveidoja paši savus papīra gaisa kuģus, ar kuriem sacentās lidojumā. Pēc notikušajām mācību vizītēm „Pārsteidzošā saules sistēma” skolēni saprata, ka dabaszinībās iegūtās zināšanas un prasmes ir izmantojamas ikdienas dzīvē.
 
Pirmās dienas otra nodarbība bija ”Lego roboti”. Izmantojot robotikā apgūtās zināšanas, skolēni pārliecinājās, ka vairs nav sarežģīti radīt robotu, kas spētu darboties bez tiešas cilvēka palīdzības. Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, viņi radīja savu robotu, kurš izpilda konkrētas funkcijas. Satiekoties otrreiz, skolēni piedalījās „Lego mehānismu” nodarbībā, lai pārliecinātos par nodarbībās iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām darbā ar robotu sensoru un motoru darbību. Konstruējot dažādas iekārtas, viņi uzlaboja iegūtās zināšanas par berzi, inerci, spiedienu, elektrību un daudziem citiem ar fiziku saistītiem tematiem, bez kuriem nevar iztikt robotikas nodarbībās.
 
Tematiskā nometne „Mūzikas un mākslas ieskaņas Ķeipenē”
Skolā ar labiem panākumiem darbojas vokālie ansambļi un individuālās instrumentu nodarbības, taču nav bijis iespējams dalībniekiem apvienoties vienojošā pasākumā, tādēļ tika organizēta tematiskā trīs dienu nometne  „Mūzikas un mākslas ieskaņas Ķeipenē”, kurā notika instrumentu spēles, improvizācijas un dziedāšanas meistarklases radošajās darbnīcās, kurās skolēni padziļināja savus talantus un radošo potenciālu, attīstot individuālās spējas savstarpēji sadarbojoties.
 
Nodarbību laikā skolēni iepazinās ar  sitamo instrumentu daudzveidību, skanējumu un vēsturi. Skolēniem tika pilnveidota aktiermeistarība un attīstītas vokālās mākslas iemaņas, kā arī pilnveidotas muzicēšanas prasmes. Bērni iemācījās veidot  mālu, izprata māla īpašības un ceļu līdz gatavam produktam.
 
Nometnes dalībnieku koncerts apvienoja visus radošos skolēnus, kurā katrs varēja izpausties un parādīt savas prasmes. Skolēniem bija iespēja apmeklēt Latgales mūzikas instrumentu muzeju, kurā viņi praktiski varēja pagatavot savu mūzikas instrumentu, kā arī iepazīties ar tautas un klasiskiem mūzikas instrumentiem. Skolēni ieguva zināšanas, kuras var turpmāk izmantot radošā procesā – uzstājoties, prezentējot savu darbu, darboties praktiski, izvēloties un analizējot skaņdarbu koncertam. Iemācījās sadarboties, aktīvi diskutējot par sava skaņdarba nozīmīgumu.
 
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski