Tiks uzsākti aizsargmola būvniecības darbi

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

14.06.2019 16:08

Pirmdien, 17.jūnijā, tiks uzsākti aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūves darbi.

2017. gada 31. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ogres novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/001 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu. Projekts paredz ne tikai Ogres upes vecā aizsargdambja pārbūvi posmā no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielai 80, bet arī jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā.
Projekta ietvaros ir pabeigti vecā aizsargdambja (Brīvības iela 60 līdz Brīvības iela 80, Ogre) pārbūves darbi un šovasar tiek uzsākta jauna aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūve.
Jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecība mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.
Projekta mērķis ir Ogres pilsētas pielāgošana klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu, veicot pretplūdu pasākumus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir paredzētas 4 200 000,00 EUR apmērā, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 3,75% valsts budžeta dotācija un 11,25% pašvaldības līdzfinansējums.