Brīvības iela pirmā advente 2020

Plāno reorganizēt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.07.2019 08:44

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdē 11. jūlijā tika apspriesti priekšlikumi par Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju.

 

 
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale deputātus informēja par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, pašvaldības izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu funkciju izvērtējumu un to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Izglītības likuma 18. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība tai noteikto funkciju izpildei izglītības jomā pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu vai izglītības pārvaldes iestādi. Pašlaik pašvaldības funkcijas izglītības jomā Ogres novadā pilda Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, kas ir pašvaldības struktūrvienība, taču tai nav noteiktas tiešās pārraudzības funkcijas par visām izglītības iestādēm. Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes iestādes ir patstāvīgas iestādes, savukārt pagastu izglītības iestādes ir attiecīgā pagasta pārraudzībā esošās iestādes. Lai varētu efektīvāk organizēt izglītības iestāžu darbu un finansējuma sadalījumu, tiek piedāvāts izveidot Izglītības pārvaldi kā patstāvīgu pašvaldības iestādi, kurai būtu pakļautas visas vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes novadā. Jaunizveidotā Izglītības pārvalde ne tikai pārņemtu pašreizējās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes funkcijas, bet tai tiktu deleģētas papildu funkcijas, lai nodrošinātu labāku un kvalitatīvāku izglītības procesu novadā.
 
Novadā darbojas arī Ogres Bērnu un jauniešu centrs (OBJC) – Ogres novada domes dibināta un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Ogres novadā. Tā struktūrvienība ir arī Jauniešu dome. Kaut arī OBJC uzdevums ir nodrošināt interešu izglītību visā novadā, tomēr tas tiek darīt tikai centra ietvaros. Šobrīd novadā interešu izglītību piedāvā ne tikai OBJC, bet arī dažādi kolektīvi izglītības iestādēs un Ogres novada Kultūras centrā, kā arī privātas organizācijas. Līdz ar to vairākās iestādēs šie izglītības virzieni atkārtojas, taču nav vienotas informācijas par pieejamo interešu izglītību novadā. Otrajā plānā ir atstāta mūžizglītība, kā arī nav risināti jautājumi par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Turklāt Jauniešu dome atbilstoši Jaunatnes likumam ir viens no jaunatnes pārvaldes mehānismiem, nevis interešu izglītības veids. Lai nodrošinātu atbilstošu interešu izglītības pārraudzību visā novadā, kā arī iestāžu darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, būtu nepieciešams likvidēt OBJC, bet tā funkcijas tiktu nodotas Izglītības pārvaldei.
 
Apspriežot sagatavotos priekšlikumus, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis norādīja, ka pašlaik Izglītības, kultūras un sporta pārvalde pārrauga gan izglītības, gan kultūras, gan sporta jomu, taču tas nav nepieciešams, jo par sporta jomu ir atbildīgs Ogres novada sporta centrs, bet kultūras jomu – Ogres novada Kultūras centrs.
 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, paužot atbalstu sagatavotajiem reorganizācijas priekšlikumiem, uzsvēra, ka šobrīd darbs ar jaunatni novadā nav pietiekams un visaptverošs. “Skolas sāk konkurēt savā starp ar pulciņiem, tāpēc svarīgi domāt, kā koordinēt šo darbību. Jūtamas arī robežas starp piedāvātajām iespējām pagastos un pilsētā. Lai pārrautu šo robežu, jāmaina struktūra, jādomā, kā pagastu bērni varētu saņemt tikpat kvalitatīvus un daudzveidīgus pakalpojumus kā pilsētas bērni”.
 
Priekšlikumus atbalstīja arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, norādot, ka svarīgi nodrošināt metodisko darbu un pārraudzīt piedāvātās iespējas visā novadā, lai iestādes strādātu pēc vienotiem principiem un to funkcijas nepārklātos.
 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sagatavotie priekšlikumi tiks iesniegti domei – izskatīšanai un attiecīgi lēmuma pieņemšanai.
 
Priekšlikumu būtība:
  • izveidot Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi “Ogres novada Izglītības pārvalde”;
  • reorganizēt Ogres novada pašvaldības centrālo administrāciju “Ogres novada pašvaldība”, nododot tās struktūrvienību “Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” jaunizveidotajai Ogres novada Izglītības pārvaldei; 
  • likvidēt Ogres novada Bērnu un jauniešu centru, to pievienojot Ogres novada Izglītības pārvaldei; 
  • likvidēt Ogres Mūzikas skolas kultūras metodiķa amata vietu; 
  • nodot Ogres novada Izglītības pārvaldes pakļautībā vispārējās izglītības iestādes (Ogres 1. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Jaunogres vidusskola, Ogres sākumskola, Ķeipenes pamatskola, Madlienas vidusskola ar filiāli Krapes pagastā, Ogresgala pamatskola, Suntažu vidusskola ar filiāli Lauberes pagastā, Taurupes pamatskola ar filiālēm Mazozolu un Meņģeles pagastā, Suntažu pamatskola – rehabilitācijas centrs), vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (“Saulīte”, “Cīrulītis”, “Zelta sietiņš”, “Dzīpariņš”, “Strautiņš”, “Riekstiņš”, “Taurenītis”, “Ābelīte”), profesionālās ievirzes iestādes (Ogres Mākslas skola, Ogres Mūzikas skola, Ogres novada Sporta centrs, Ogres Basketbola skola, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola).

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?