Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.08.2019 09:00

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 15.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 12.09.2019., domes sēde 19.09.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par 12.04.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/14 pagarināšanu. Ziņo V.Patmalniece
1.2.       Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Kooperators 47”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Patmalniece
1.3.       Par 25.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/4 pagarināšanu. Ziņo V.Patmalniece
1.4.       Par nekustamā īpašuma Īrisu iela 1B, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0688, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo L.Lisovska
1.5.       Par zemesgrāmatā ierakstīta piebraucamā ceļa servitūta ēkām un būvēm dzēšanu nekustamajam īpašumam Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres novads. Ziņo L.Lisovska
1.6.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu”. Ziņo A.Romanovska
1.7.       Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo A.Romanovska
1.8.       Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”.Ziņo A.Romanovska
2.2.       Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 3/4 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo L.Lisovska
2.3.       Par Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.5, 13.§ “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu” atcelšanu. Ziņo A.Romanovska
2.4.       Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Brīvības iela 37B, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska
2.5.       Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0005, Fabrikas iela 13, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāju Aizu Tīsu. Ziņo D.Šķēle
 
4.                  Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.       Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Celtnieku iela 4 - 6, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Reinholde
4.2.       Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.             Par grozījumiem 2019.gada 21.marta Ogres novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”. Ziņo A.Romanovska
2.             Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres stils”. Ziņo I.Švēde
3.             Par Ojāra Atslēdziņa atbrīvošanu no Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amata un iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja amatā. Ziņo A.Lastiņa
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski