Ogres upe, jūlijs, 2017

Izpildot VARAM rīkojumu, atceļ saistošos noteikumus par lokālplānojumu

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

04.12.2019 16:02

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 3. decembrī tika izskatīts jautājums par Ogres novada pašvaldības 15.08.2019. saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” (turpmāk – Lokālplānojums) pilnveidošanu.

 
Ar Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu tika atļauta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām Madlienas pagastā, Ogres novadā, lai pamatotu nepieciešamās izmaiņas Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei. Lokālplānojums izstrādāts pēc SIA “Gallusman” ierosinājuma un to veica SIA “Reģionālie projekti”.
 
Lokālplānojuma 1.0.redakcijā un Vides pārskata redakcijā pēc publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas tika veiktas attiecīgās redakcionālās korekcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, Paskaidrojuma rakstā un Vides pārskatā. Aktualizēto redakciju, kā arī iesniegumu par Lokālplānojuma izvērtēšanu un apstiprināšanu SIA “Reģionālie projekti” iesniedza Pašvaldībā. Izvērtējot un apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus un institūciju atzinumus, tika secināts, ka Lokālplānojuma redakcijai pilnveidošana nav nepieciešama. 
 
Saskaņā ar augstāk minētajiem Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 tika apstiprināts šo zemes vienību lokālplānojums.
 
2019.gada 20.novembrī pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra rīkojums par šo saistošo noteikumu darbības apturēšanu, jo Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā pārsūdzēšanas periodā ir saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu izdot šādu rīkojumu. Pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, VARAM izvērtēja Lokālplānojuma dokumentāciju, konstatējot Lokālplānojuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
 
Ņemot vērā augstāk minēto, atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam pašvaldības domes priekšsēdētājs sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā deputāti tika iepazīstināti ar Rīkojumā norādītajiem pārkāpumiem un Pašvaldības sagatavoto argumentāciju par to, ka vairākas norādītās nepilnības nav objektīvas.
 
Rīkojumā tiek norādīts, ka, atbalstot Lokālplānojumā ietvertās attīstības ieceres īstenošanu konkrētajā teritorijā, netika pienācīgi izvērtēta attīstības ieceres īstenošanas vietas izvēle un atbilstība, sabiedrības iesaiste plānošanas procesā bija formāla, kā arī netika ņemts vērā Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā norādītais, ka Lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā jāiekļauj vērtējums un jāvērtē sanitārā attāluma samazinājuma iespējamo ietekmi un tās būtiskumu uz sanitāro prasību nodrošināšanu.
 
Pirms balsojuma par lēmumprojektu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja: “Mēs vēlamies, lai novadā būtu ražošana un darba vietas, jo labi zinām, ka ar laiku Eiropas Savienības līdzfinansējums tādā apjomā nebūs pieejams, tāpēc būs jāiztiek ar to, ko paši saražojam, un tas saistīts ar mūsu labklājību. Ogres novada pašvaldība, izdodot šos noteikumus, ir atbalstījusi ražošanas veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu tepat novadā. Šobrīd mēs izpildīsim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izdotajā rīkojumā noteikto, kā arī sagatavosim vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai un valdībai, lai viņi izlemj, kā rīkoties tālāk. Taču vēlreiz vēlos uzsvērt, ka novadā šīs darba vietas ir ļoti nozīmīgas.”
 
Domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums atcelt Ogres novada pašvaldības 2019.gada 15.augusta saistošos noteikumus Nr.13/2019, kas nosaka zemes vienībām Madlienas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un funkcionālo zonējumu – grafisko daļu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām, kā arī veikt Lokālplānojuma pilnveidošanu, novēršot neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
 
Atbalstītais lēmumprojekts arī paredz lūgt Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajai komisijai iesaistīties jautājuma risināšanā par ārvalstu investora piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas lauku reģionā – Ogres novadā, veicinot pozitīvu konkurenci un jaunu darba vietu (vismaz 200 darba vietu) rašanos, lai veicinātu Latvijas reemigrācijas plāna īstenošanu un esošo iedzīvotāju nodarbinātību tuvu viņu dzīvesvietai.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 06.08.2020.

Tuvākie notikumi

Augusts
3
4
10
11
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski