Konkurss “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

20.03.2020 14:23

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 19. martā tika pieņemts lēmums par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Iesniegumu dalībai projektu konkursā var iesniegt Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes. Finansējuma piešķiršanas gadījumā iesniedzējs paša spēkiem realizē projekta ideju, kas minēta iesniegumā.
Projektu idejas varēs īstenot laika periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 6. decembrim.
Konkursā pieejamais finansējums - 15 000 eiro (nodrošina Ogres novada pašvaldība). Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam - 3 500 eiro. Ja projekta idejas tāme pārsniedz 3 500 eiro, iesniedzējs projekta idejas realizācijai var ieguldīt savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
Projektu idejas iesniedzamas līdz 2020. gada 20. aprīlim plkst.17.00 Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33 (1. stāvā), Ogrē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv.
Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu, pieteikumu sagatavošanu un konkursa norisi sniedz Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļa, 65071168, aija.romanovska@ogresnovads.lv