Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.08.2020 09:00

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 13. augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·       Sēdes informatīvā daļa
·       Nākamās komiteju sēdes 10.09.2020., domes sēde 17.09.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.     Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par dzīvojamās mājas Draudzības iela 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ēku projekti & Pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.2.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījums Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 “Par Ogres novada simboliku”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.3.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.4.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.5.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.6.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.7.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.8.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.9.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.10.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.11.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.12.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.13.   Par Ogres novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.  Ziņo R.Vītols
1.14.   Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo J.Duboks
 
2.     Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.      Par nekustamā īpašuma bez adreses, Ogrē, Ogres nov. ar kadastra numuru 7401 004 1079 atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.2.      Par nekustamā īpašuma “Frīdas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050112, atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.3.      Par nekustamā īpašuma “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., kadastra numurs 74720060050, atsavināšanu. Ziņo J.Stafeckis
2.4.      Par Ogres novada pašvaldības investīciju projektiem “Autostāvlaukuma izbūve Mālkalnes prospektā 43, Ogrē” un “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība”. Ziņo A.Romanovska
2.5.      Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
 
3.     Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.      Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. Ziņo I.Kažoka
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.     Par Ogres novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu. Ziņo D.Šķēle
2.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo M.Leja
3.     Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2020 “Grozījumi nolikumā “Suntažu vidusskolas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo M.Leja
4.     Par Atvara Lakstīgalas iecelšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres mūzikas un mākslas skola” direktora amatā. Ziņo I.Švēde
5.     Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre”. Ziņo I.Švēde
6.     Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ogres Interneta Centrs”. Ziņo D.Bārbale
7.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Bārbale
8.      Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka
 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
23
28
29
30
Oktobris
4
5
6
12
13
16
18
19
21
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski