janvāris, baznīca janvāris, tilts

Nedzīvojamo telpu „Skolas katlu māja”, Madlienā, nomas tiesību izsole

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.11.2020 14:54

Nomas objekta adrese
Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā "Skolas katlu māja", Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra numuru 7468 001 0195, kadastra apzīmējumi 7468 001 0195 007, 7468 001 001 0195 008, 7468 0195 009)
Iznomājamā
telpa
 
Nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 454,5 m²
 
 
Izmantošanas veids
komercdarbībai
Nosacītā nomas maksa
(EUR/m² mēnesī)
0,13 EUR/m²
Iznomāšanas termiņš
5 gadi
Iznomāšanas nosacījumi
Bez tiesībām nodot apakšnomā
 
Izsoles veids, datums, vieta
Rakstiska izsole
2020.gada 8. decembrī plkst.9.45, Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, 2.stāva zālē,
Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība
Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 17.00, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objekts, nekustamais īpašums, nomas tiesību pretendents.
Pieteikumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Siliņu, tālr. 65039185

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?