janvāris, baznīca janvāris, tilts

Nedzīvojamo telpu „Suntažu sanatorijas internātskola” nomas tiesību izsole

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.11.2020 12:51

Nomas objekta adrese
Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā "Suntažu sanatorijas internātskola", Suntažu pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7488 003 0622 002 sastāvā esošo telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0622 002 001, telpa Nr. 2)
Iznomājamā
telpa
 
Nedzīvojamās telpas Nr.2 ar kopējo platību 12.80 m²
 
 
Izmantošanas veids
komercdarbībai
Nosacītā nomas maksa
(EUR/m² mēnesī)
1.05 EUR/m²
Iznomāšanas termiņš
5 gadi
Iznomāšanas nosacījumi
Bez tiesībām nodot apakšnomā
 
Izsoles veids, datums, vieta
Rakstiska izsole
2020.gada 8. decembrī plkst. 9.30, Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, 2.stāva zālē,
Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība
Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 17.00, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objekts, nekustamais īpašums, nomas tiesību pretendents.
Pieteikumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Suntažu pagasta pārvaldes vadītāju Valdi Ancānu, tālr. 27838313 vai 65037004, e-pasts: valdis.ancans@ogresnovads.lv

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?