Taurupē izveidots zobārstniecības kabinets un izremontētas skolas telpas

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

30.12.2020 10:22

Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis kā vienu no nozīmīgākajiem šī gada notikumiem atzīmē Taurupē izveidoto zobārstniecības kabinetu.

Lai tas notiktu, bija jāveic telpas remonts atbilstoši Veselības inspekcijas noteiktajām prasībām un jāreģistrē zobārstniecības kabinets Ārstniecības iestāžu reģistrā. Tas ir liels ieguvums iedzīvotājiem, jo līdz šim tuvākajā apkārtnē zobārsta pakalpojumi nebija pieejami.
Diemžēl ar šī gada 1. decembri likvidēta Taurupes pasta nodaļa, tuvākie pasta pakalpojumi pieejami Ērgļu, Ķeipenes vai Madlienas pasta nodaļās vai ar pastnieces starpniecību.
Taurupes pamatskolā ir pilnveidota apsardzes signalizācija – uzstādītas 7 videonovērošanas kameras, kas nosedz visu teritoriju, katlu māju un kurināmā uzglabāšanas novietni, līdz ar to vairs nav nepieciešams naktssargs. Remonts tika veikts Taurupes pamatskolas virtuvē un garderobēs, kā arī Mazozolu filiālē pirmskolas grupas telpās un sanitārajos mezglos.
Daļēja jumta nomaiņa tika veikta ēkai “Baltā māja”, kurā atrodas Taurupes novadpētniecības muzejs. Savukārt par ietaupītajiem līdzekļiem, kas bija paredzēti sniega tīrīšanai, tika atjaunota ceļa “Dzelzceļa stacija – Vecjauži” virskārta 5 km garumā, uzliekot 2500 t sagatavota materiāla, kā arī novākts ceļmalu apaugums.
Trīs Taurupes iedzīvotāju iesniegtie projekti tika īstenoti pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros. Šogad veikta infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana Plaužu ezera rekreācijas zonā, izveidota liepu aleja Aderkašu kapu kapličas apkārtnē, kā arī Taurupes pamatskolas parkā sakopts pārpurvotais strautiņš, attīrot to no krūmiem un saknēm un nostiprinot tā krastus.