Atklātā vēstule Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam un deputātiem

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

19.01.2021 12:12

Godātais Trapiņa kungs! Cienījamie deputāti! Šobrīd pašvaldībās ir kārtējā gada budžeta veidošanas un apstiprināšanas laiks. Katra jaunveidojamā Ogres novada pašvaldība pieņems savu budžeta plānu, paredzot tajā ieņēmumus un izdevumus un cenšoties tos sabalansēt tā, lai spētu finansēt ne tikai ikdienas funkciju izpildi, bet arī zināmu daļu līdzekļu ieplānot attīstībai.

No šī gada 1. jūlija ATR rezultātā visi četri novadi – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – kļūs par vienotu pašvaldību ar vienotu attīstības stratēģiju, kas vērsta uz katras jaunajā novadā ietilpstošās pilsētas un katra pagasta attīstību, un Ogres novada pašvaldības dome atbalsta šo attīstību un nekādā veidā necenšas to bremzēt – kā šīs pašvaldības domes priekšsēdētājs un arī apvienotās Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada finanšu komisijas priekšsēdētājs varu to apliecināt.
Šobrīd vēl dzīvojam un strādājām katrs novads atsevišķi, un ir ļoti būtiski, ka ATR ietvaros ir izveidots un juridiski nostiprināts mehānisms (un tā ir apvienotā finanšu komisija), kas laikā, kamēr ATR vēl nav pabeigta, ļoti rūpīgi izvērtē dažādu projektu saskaņošanas pieprasījumus, pieejamos finanšu resursus šo projektu realizēšanai, raugās, lai netiktu pieļauta nepamatota kredītu piesaiste, jo pēc apvienošanās kredītu slogu pārmantos jaunā novada pašvaldība un tai, tātad visiem jaunā novada nodokļu maksātājiem, nāksies šo aizdevumus segt.
Ogres novada pašvaldībai adresētajā vēstulē un Ikšķiles novada mājaslapā ievietotajā rakstā Ikšķiles domes vadība pauž pārmetumus par to, ka apvienotajā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada finanšu komisijas sēdēs netiek atbalstīti Ikšķiles novada pašvaldības iesniegumi, tādējādi liedzot īstenot nozīmīgus infrastruktūras objektus. Pēc plašā neatbalstīto projektu uzskaitījuma raksta nobeigumā Ogres novada pašvaldībai tiek pārmests, ka tā nav ieinteresētā tagadējā Ikšķiles novada attīstībā un pakalpojumu pieejamības un sniegšanas kvalitātes paaugstināšanā, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) pabeigšanas lielākā daļa pakalpojumu turpmāk tiks nodrošināti Ogres pilsētā, tādējādi Ikšķiles novada iedzīvotājiem, lai saņemtu pakalpojumus, nāksies papildus tērēt laiku un līdzekļus nokļūšanai līdz pakalpojuma sniedzējiem.
Neatkārtošos, nosaukdams visus projektus, par kuru nesaskaņošanu tiek vainota Ogres novada pašvaldība, – raksts Ikšķiles mājaslapā ir publiski pieejams, esmu pārliecināts, ka tā saturu zina ne tikai domes priekšsēdētājs Trapiņa kungs un viņa vietnieks Martinsona kungs, bet arī pārējie domes deputāti. Gribu vien piebilst, ka ar šo rakstu iedzīvotāji tiek klaji maldināti cenšoties radīt priekšstatu par Ogres novada pašvaldību kā vislielāko šķērsli Ikšķiles attīstībai.
Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka atbalstu gan Ikšķiles, gan Ķeguma, gan Lielvārdes, gan Ogres novada attīstību, taču uzskatu, ka katrai pašreizējās pašvaldības domei, nosakot savas teritorijas attīstības prioritātes, ir pienākums pašai uzņemties atbildību un nepārlikt to uz jaunā Ogres novada pašvaldības pleciem.
Cienījamie Ikšķiles novada pašvaldības domes deputāti! Aicinu jūs rūpīgi izvērtēt, kuri no jūsu novada pašvaldības iecerētajiem projektiem tiešām ir prioritāti un kurus īstenot spēsiet par savas pašvaldības budžeta līdzekļiem vai papildus piesaistītu finansējumu, iztiekot bez kredītiem.
Tāpat aicinu deputātus 2021. gada budžeta izdevumos paredzēt finansējumu Ogres novada iedzīvotāja un Ogres novada skolēna kartes ieviešanai pēc ATR, lai visi jaunā novada administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji varētu izmantot šo karšu turētājiem noteiktās priekšrocības; tāpat aicinu ieplānot finansējumu arī iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvu projektu konkursu organizēšanai – drīz visi dzīvosim vienā novadā, un šai dzīvei un kopīgam darbam ir laikus jāsagatavojas.
Nobeigumā tomēr gribu vērst uzmanību uz kādu teikumu jūsu pašvaldības mājaslapā publicētajā rakstā, un tas ir: “Neskatoties uz to, ka katru gadu Ikšķiles novada pašvaldība turpat pusotru miljonu euro iemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, mums kā “bagātajai Pierīgas pašvaldībai” ir ierobežotas iespējas saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, esam spiesti plānot aizņēmumu no Valsts kases, lai īstenotu šo projektu un radot iespēju jau savlaicīgi uzsākt darbus.”
Pirms ATR, kas tika realizēta 2009. gadā, arī toreizējais Ogres novads, ko veidoja Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts, ik gadu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksāja apjomīgas summas, bet, kad ATR rezultātā novadam tika pievienoti 8 pagasti, pašvaldība kļuva par finansējuma saņēmēju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ir jāsaprot, ka lauku pagasti ir Latvijas identitāte, un ir jāsaprot, ka pilsētām un piepilsētu pagastiem ar saviem ienākumiem ir jādalās, lai pastāvētu ikviens pagasts, lai tajos darbotos izglītības un kultūras iestādes, lai visu pagastu iedzīvotājiem tiktu nodrošināti pašvaldības pakalpojumu. Neviena pilsēta, neviens pagasts nav izraujams no Latvijas konteksta, un visām pašvaldībām ir solidāri šis konteksts jāsargā un jāstiprina. Uzskatu, ka Ikšķiles – “bagātās Pierīgas pašvaldības” lokālpatriotisms šādā traktējumā ir pilnīgi nevietā.
Patiesā cieņā un veiksmi vēlot 2021. gada budžeta pieņemšanā,
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E.Helmanis