Arī sniega un sala apstākļos nedrīkst aizmirst par drošību

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

20.01.2021 14:58

Pēdējās nedēļas laika apstākļi ir pa īstam ziemoti – ar sniegu un salu, nu var slēpot, slidot, traukties no kalniņa ar dažādiem slīdrīkiem, pastaigāties dabā vai kā citādi baudīt ziemas priekus.

Tomēr šādā laikā pieaug darba apjoms ielu un ceļu uzturētājiem, namīpašniekiem un namīpašumu apsaimniekotājiem. Ņemot vērā intensīvo snigšanu pēdējās nedēļas laikā, lielākie darbi Ogrē ir saistīti ar ielu, ceļu un ietvju attīrīšanu no sniega, kā arī ar to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Kopumā šis process ir noritējis veiksmīgi, un iesaistītie dienesti ar sniega kupenām ir sekmīgi tikuši galā. Tomēr, tai skaitā arī sadarbībā ar iedzīvotājiem, ir apzināti arī vairāki problemātiskie punkti un tiek meklēti operatīvi risinājumi situācijas uzlabošanai. Šobrīd pašvaldībai un ielu uzturēšanas dienestiem darba kārtībā ir arī jautājums par piemērotāko vietu, kur izvietot lielo savāktā sniega daudzumu.
Pašvaldības policija atgādina, ka vairākās ielās ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka pagaidu ierobežojumus automašīnu novietošanai ziemas periodā. Lai neapgrūtinātu ielu attīrīšanu no sniega, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot minētos ierobežojumus un automašīnas šajās ielās nenovietot. Autovadītājiem ceļa zīmes ir jāievēro jebkurā gadījumā un, pirms novietos savu auto kādas ielas malā, jāpārliecinās – drīkst vai nedrīkst.
Pašvaldības policija atgādina arī par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākumiem ziemas periodā – saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 24. maijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais vai tiesiskais valdītājs piegulošas teritorijas kopšanā nodrošina:
Policijas darbinieki ir apsekojuši vairākas ēkas, kur garāmgājējus apdraud uz jumta sakrājies sniegs, un brīdinājuši apsaimniekotājus par nepieciešamību to notīrīt. Bargais sals ir ietekmējis sabiedriskās tualetes darbību Ogres pilsētas centrā – tehnisku iemeslu dēļ šobrīd tā ir slēgta, jo zemās gaisa temperatūra rezultātā ir aizsalusi kanalizācija. Pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” steidzamības kārtā cenšas novērst radušos problēmu, pagaidām gan bez rezultāta.
Šobrīd ļoti aktuāls ir ļoti būtisks ziemas aspekts – atrašanās uz ledus. Lai arī ārā valda sals un upju un ezeru ledus var šķist gana biezs, tomēr tas ir maldīgs priekšstats, ko apliecina nesenie notikumi uz Daugavas Ikšķilē un citviet. Ogres novada pašvaldība atkārtoti vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka atrasties uz ledus ir bīstami!
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 15. decembra rīkojumu, kas precizēts šī gada 8. janvārī, personām ir aizliegts atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur tā biezums nepārsniedz 15 cm . Rīkojuma izpildi kontrolē Ogres novada pašvaldības policija, kas veiks arī ledus biezuma pārbaudi. Aizlieguma pārkāpuma gadījumā personai var tikt piemērots naudas sods līdz divdesmit naudas soda vienībām.
Vairāk par Ogres novada pašvaldības 15.12.2020. rīkojumu “Par aizliegumu atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpņu ledus”, kā arī par rīcību gadījumā, ja pats vai kāds cits ir ielūzis ledū, var izlasīt šeit.