Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Izveidota Ogres novada reliģisko lietu komisija

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.02.2021 11:17

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 18. februārī deputāti pieņēma lēmumu par Ogres novada reliģisko lietu komisijas izveidošanu.

 
Komisijas sastāvā iekļauti Latvijā atzītu un Ogres novada administratīvajā teritorijā pārstāvētu reliģisko organizāciju pārstāvji. Jaunizveidotajā komisijā Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzi pārstāv Jānis Rubins, Ogres Evaņģēliski luterisko draudzi – Mārtiņš Kalējs, Ogres Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzi – Valērijs Taratinovs, Ogres Trīsvienības baptistu draudzi – Dainis Pandars, Septītās dienas adventistu Ogres draudzi – Ainārs Gailis, Ogres apustulisko draudzi “Vārda Spēks” – Agris Ginko, Ogres evaņģēlisko baptistu draudzi – Nadežda Jukša, Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzi – Andrejs Bessonovs. Ogres novada pašvaldības domi komisijā pārstāv domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un domes deputāts Jānis Iklāvs.
 
Domes sēdē tika apstiprināts šīs komisijas nolikums, kurā definēti komisijas funkcijas, uzdevumi un tiesības, struktūra un darba organizācija.
 
Komisijas darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām novada administratīvajā teritorijā, īstenot padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Ogres novada pašvaldības domei un izpildvarai, kā arī izglītības iestādēm risināt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām un draudžu dzīvi, paust un integrēt teoloģiskās nostādnes jautājumos un pārstāvēt draudžu intereses Ogres novada pašvaldībā.
 
Saskaņā ar domes lēmumu reliģisko lietu komisijai līdz šī gada 1. martam jānosaka vadlīnijas kristīgās ticības mācības un mācību procesa īstenošanai Ogres 1. vidusskolas teritoriālajā struktūrvienībā “Krapes skola”, ievērojot M. Montesori mācības metodes un kristīgās vērtībās balstītu izglītības īstenošanu.
 
Vairāki Ogres novada pašvaldības iedzīvotāji ir izteikuši vēlēšanos pašvaldības izglītības iestādēs apgūt kristīgās ticības mācību. Papildus saņemts ierosinājums arī turpmāk Krapes skolā saglabāt un attīstīt alternatīvas izglītības ieguves iespēju, izmantojot M. Montesori mācības metodes, un saņemt kristīgās vērtībās balstītu izglītību gan vietējo ģimeņu bērniem, gan arī bērniem no kristiešu ģimenēm tuvākajā apkaimē.
 
Radot iespēju skolās apgūt ticības mācību, pašvaldībai ir lietderīgi sadarboties ar Latvijā atzītām reliģiskajām organizācijām, lai, ievērojot katras reliģiskās organizācijas reliģiskās darbības vispārējos principus, nodrošinātu kvalitatīvu un kristīgās vērtībās balstītu izglītības procesa norisi, nodrošinātu personas vienlīdzīgas iespējas uz kristīgās ticības mācības apguvi un ikdienas saskarsmes iespējām. Šādas sadarbības nodrošināšanas nolūkā ir izveidota Ogres novada reliģisko lietu komisija.
Jāpiebilst, ka Ogres novada pašvaldība savā darbībā arvien vairāk saskaras ar garīgas un emocionālas palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem, tai skaitā personām, kas nonākušas krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 straujo un ilgstošu izplatību visā valsts teritorijā. Pagājuša gada aprīlī tika izveidots un sekmīgi darbojas Ogres novada krīzes zvanu centrs – tā darbā iesaistīti vairāki kristīgo draudzē mācītāji.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?