Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu tiešraides video

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.12.2020 09:00

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·   Domes sēde 17.12.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.10
1.2.       Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.3.       Par 2020.gada 22.maijā ar biedrību “Baltā dūja” noslēgtā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 9.20
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             J.Laizāns
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.decembrī pulksten 9.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisiju”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.25
2.2.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.25
2.3.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.25
2.4.       Par Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2021.gadā. Ziņo I.Šubrovska pulksten 9.30
2.5.       Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Ziņo J.Siliņš pulksten 9.35
2.6.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros". Ziņo L.Zirnīte pulksten 9.40
2.7.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.45
2.7.1.       Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.7.2.       Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.7.3.       p/a „Ogres komunikācijas” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.4.       p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.5.       p/a “Rosme” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.6.       Krapes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.7.       Ķeipenes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.8.       Lauberes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.9.       Madlienas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.10.   Suntažu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.11.   Taurupes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.12.   Mazozolu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.13.   Meņģeles pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.14.   Mērķdotāciju sadalījums
2.7.15.   Transferti
 
Papildus iekļaujamie jautājumi
1.        Par Ogres novada krīzes zvanu centra darbību 2021. gadā. Ziņo D.Bārbale pulksten 9.55
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.decembrī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Prezentācija “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Ogres novadā”. Prezentē D.Bārbale pulksten 10.00
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?