Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

30.11.2020 09:00 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 30. novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē/ videokonferences režīmā


·Sēdes informatīvā daļa
·Nākamās komiteju sēdes 10.12.2020., domes sēde 17.12.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.oktobra lēmumā “Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”. Ziņo I.Švēde
3.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
4. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.__/2020 „Grozījumi nolikumā “Ogres Basketbola skolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo I.Švēde
5.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ziņo J.Duboks
2. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu. Ziņo J.Duboks
3.Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
4.Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74010010677 daļas iznomāšanu. Ziņo M.Volkova
5. Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0996. Ziņo M.Volkova
6. Par mācību procesa nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs no 2020. gada 30. novembra. Ziņo I. Švēde.
7. Par mācību maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksas par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem atcelšanu uz laiku. Ziņo I. Švēde.
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?