Uzsāks jauna aizsargmola būvniecību

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

23.04.2019 17:33

Jau nākamnedēļ tiks uzsākti jaunā aizsargmola būvniecības sagatavošanās darbi.

31.07.2017. tika noslēgta vienošanās starp Ogres novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/001 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu. Projekts paredz vecā aizsargdambja pārbūvi (posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, darbi tika pabeigti 2018. gada decembrī) un jauna aizsargmola būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā.
Jaunā aizsargmola izbūves projekta virzība ieilga, jo, veicot ģeoloģiskos urbumus, izrādījās, ka zemes saturs upes gultnē mola izbūves vietā nav piemērots mola būvniecībai, līdz ar to būs nepieciešams pievest smilti, kas savukārt radīja izmaiņas sākotnēji plānotajā projekta īstenošanas gaitā. Šobrīd ir jau izstrādāts būvniecības projekts un būvniecības darbus plānots uzsākt maijā, bet mobilizācijas jeb sagatavošanās darbus būvdarbu veicējs plāno uzsākt no 29. aprīļa.
Aizsargmola būvniecība mazinās hidraulisko pretestību Ogres upei un gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargātu upes gultni no piesērēšanas un sekmēs plūsmu un ledus netraucētu ievadīšanu HES ūdenskrātuvē, samazinot Daugavas ietekmi uz upes palu noteci.
Būvdarbus veiks SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību - SIA “Firma L4”.
Visa projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir paredzētas 4 200 000,00 eiro apmērā, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 3,75% valsts budžeta dotācija un 11,25% pašvaldības līdzfinansējums.
“Pēdējos gados pašvaldība ir daudz paveikusi plūdu riska mazināšanai Ogres upes lejtecē. Pagājušajā gadā šī projekta ietvaros tika pārbūvēts vecais dambis, vēl pirms tam izbūvēts aizsargdambis un moderna sūkņu stacija pie Norupītes ietekas, tā dēvētajā plūdu zonā. Izbūvējot aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā, Rīgas HES akvatorijā, tiks novērsti ledus sastrēgumi šajā teritorijā. Vienlaikus ar plūdu riska mazināšanas tehnisko risinājumu, mola izbūve veicinās vienotu celiņu izveidi pastaigām gar Daugavas krastu, kur pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas “Nekustamie īpašumi” veica aizsargdambja renovāciju, un gar Ogres upi vairāku kilometru garumā,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.