Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.01.2021 12:25

Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2021. gada 21. janvāra sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – autoceļa P4 posma 33,821-42,935 km pārbūves – akceptēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru akceptēta valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi pārbūves posmā 33,821-42,935 km (turpmāk – Paredzētā darbība) 1. alternatīva.

 
Paredzētās darbības ierosinātājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (reģistrācijas Nr. 40003344207).
 
Paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2 000) – dabas lieguma “Lielie Kangari” novērtējuma ziņojuma (turpmāk – Ziņojums) sabiedriskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2020. gada 24. aprīļa līdz 24. maijam. Sniegtie priekšlikumi un iebildumi vērsti galvenokārt uz Paredzētās darbības risinājumu potenciālās ietekmes uz dabas liegumu “Lielie Kangari” novēršanu un mazināšanu. Dominējošais vairākums sabiedriskās apspriešanas dalībnieku pauda viedokli, ka piemērotāka ir Paredzētās darbības 1. alternatīva, kas paredz autoceļa trases novietojumu, neskarot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumi iekļauti Ziņojumā.
 
2020. gada 16. novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) izsniedza atzinumu “Atzinums Nr.6-03/1 par valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 33,821-42,935 pārbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Lielie Kangari” novērtējuma ziņojumu” (turpmāk – Atzinums), akceptējot Paredzētās darbības 1. alternatīvu un nosakot nosacījumus atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20. panta desmitajai daļai.
 
Lēmums pieņemts, izvērtējot Ziņojumu, ievērojot VPVB Atzinumu un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka Paredzētās darbības 1. alternatīvas īstenošanas gadījumā sabiedrības ieguvums būs lielāks nekā radītais potenciālais kaitējums videi un sabiedrībai.
 
Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti VPVB Atzinumā noteiktie nosacījumi.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?