Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

28.01.2021 11:50

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 28. janvārī deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības 2021. gada konsolidēto budžetu.


Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021. gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes un ir vērsts uz attīstību. Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir: attīstīt pašvaldības teritorijas; saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai.
 
Budžeta ieņēmumi plānoti 46 003 527 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2020. gada izpildi, ir par 13,66 % jeb 7 277 823 eiro mazāki, savukārt pret 2020. gada plānu prognozēto ieņēmumu apjoms ir par 1,04 % mazāks.

Ieņēmumu samazinājumu veido galvenokārt nodokļu ieņēmumu apjoma kritums par 6,9 % pret iepriekšējā gada sākotnējo plānu.

Kopā ar budžeta atlikumu uz gada sākumu 10 496 775 eiro un plānotajiem kredītresursiem 20 211 488 eiro pieejamie finanšu līdzekļi ir 76 711 790 eiro apjomā.


 
Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” noteiktajiem aizņēmumu mērķiem un apjomā. Ogres novada pašvaldības 2021. gada budžetā Valsts kases kredīts ir noteikts 20 211 488 eiro apjomā šādu pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu realizēšanai: Aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā, 213 170 eiro; 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”, 7 819 498 eiro; Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālo bibliotēkas ēku, 4 112 450 eiro; Projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē”, 396 865 eiro; ERAF “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, 1 130 702 eiro; Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot atjaunojamos energoresursus Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/009, 448 386 eiro; Kadiķu ielas, Ogrē, pārbūve, 17 750 eiro; Egļu ielas, Ogrē, pārbūve, 48 461 eiro; Rožu ielas, Ogrē, pārbūve, 325 269 eiro; Blaumaņa ielas, Ogrē, pārbūve, 152 081 eiro; Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 “Ogre – Viskaļi – Koknese” brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam, 464 769 eiro; Parka ielas, Ogrē, pārbūve, 9 000 eiro; Projekts “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība”, 366 802 eiro; Madlienas pagasta autoceļa A1 posma no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūve, 293 705 eiro; Poruka ielas, Ogrē, pārbūve, 1 141 550 eiro; Čakstes/Strēlnieku prospekta posma līdz Dārza ielai atjaunošana, Ogrē, 234 855 eiro; Čakstes prospekta no Mazās Ķentes ielas līdz Skalbju ielai atjaunošana, Ogrē, 400 815 eiro; Dārza ielas, Ogrē, līdz autoceļam A6 atjaunošana, 822 970 eiro; Lielvārdes ielas, Ogrē, virsmas atjaunošana, 135 269 eiro; Stirnu ielas, Ogrē, virsmas atjaunošana, 182 580 eiro; Miera ielas, Ogrē, pārbūve, 188 215, eiro; Bumbieru ielas, Ogresgalā, pārbūve, 208 930 eiro; Gājēju celiņa no Ogres trošu tilta līdz gājēju pārejai izbūve, 76 500 eiro; Auto stāvlaukuma izbūve Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres novadā, 124 100 eiro; Ceriņu ielas, Ogrē, pārbūve, 113 900 eiro; Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes pasākumi (atjaunošana), 382 896 eiro; Pašvaldības prioritārais projekts “Iekārtā (gājēju) tilta pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes prospektu un Ogres ielu, Ogrē, būvniecība”, 400 000 eiro.
 
Budžeta izdevumi plānoti 70 954 458 eiro apjomā, kas ir par 20,5% vairāk, salīdzinot ar 2020. gada budžeta izpildi.

Izglītībai paredzēts finansējums 29 778 549 eiro, kas veido 42,0% kopējos izdevumos; ekonomiskajai darbībai budžeta izdevumos ieplānoti 11 521 382 eiro, šo izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos ir 16.2%; pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums 6 796 805 eiro apjomā, kas kopējos izdevumos ir 9,6%; vides aizsardzībai ieplānots 6 754 835 eiro liels finansējums – budžeta izdevumu struktūrā tie ir 9,5%; kategorijā “Vispārējie valdības dienesti” plānotā finansējuma apjoms ir 5 315 787 eiro jeb 7,5% izdevumu kopējā apjomā; kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” ieplānoti 4 496 550 eiro, kas izdevumu kopapjomā ir 6,3%, sociālajai aizsardzībai paredzēto finanšu līdzekļu 5 258 653 eiro apmērā īpatsvars izdevumos ir 7,4%; sabiedriskajai kārtībai un drošībai ieplānoti 871 676 eiro jeb 1,2% izdevumu kopapjomā; veselībai budžeta izdevumos piešķirti 160 221 eiro, kas kopējā izdevumu struktūrā veido 0,2%.


 
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 3 066 633 eiro apmērā.

Uz 2021. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 64 aizņēmumu līgumi ar kredītu neatmaksāto daļu 50 714 913 eiro. Ogres novada pašvaldības aizņēmumu plānotās saistības turpmākajiem trijiem gadiem.

Uz 2021. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 3 galvojumi privātpersonām studiju kredītiem, aizņēmumu līgumu summu neatmaksātā daļa – 11 117eiro un galvojums pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ogres Namsaimnieks” Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā” realizācijai 1 929 158 eiro.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?