Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē iegūs izsolē

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.01.2021 12:45

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 21. janvārī tika pieņemts lēmums par izsoles rīkošanu rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Rīgas HES ūdenskrātuvē un apstiprināts slēgtās izsoles nolikums.

 
Rīgas HES ūdenskrātuve atrodas valsts īpašumā, un zvejas tiesības tajā pieder valstij. Saskaņā ar Zvejniecības likumu pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Savukārt zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
 
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” nosaka, ka Ikšķiles, Ķeguma, Ķekavas, Ogres un Salaspils novadam kopējais murdu limits Rīgas ūdenskrātuvē ir 35 murdi. Saskaņā ar 2013. gada 27. februāra Vienošanos Nr. 13/17 “Par zvejas murdu limitu sadali Rīgas HES ūdenskrātuvē”, kas noslēgta starp Ikšķiles, Ķeguma, Ķekavas, Ogres un Salaspils novadu pašvaldībām, Ogres novada pašvaldībai ir tiesības izmantot divus zivju murdus.
 
Ogres novada pašvaldībā 2020. gada novembrī saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu noslēgt rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līgumu zvejai ar murdu (ar sētu līdz 30 m) uz laiku līdz 2021. gada 31. decembrim. Tā kā pretendentu skaits pārsniedz Ogres novada pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas, tad, atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajam, pašvaldības domei bija jāpieņem lēmums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē nodošanu izsolei.
 
Ar domes lēmumu tika apstiprināts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā, slēgtās izsoles nolikums un uzdots slēgtās izsoles komisijas pienākumus veikt Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijai.
 
Ņemot vērā aizsargmola (straumvirzes) izbūvi pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūvi, Ogres novada pašvaldība ir arī noteikusi ierobežojošās vietas zvejas rīku izvietošanai, konkrēti – no J. Alunāna ielas perpendikulāri līdz Rīgas HES ūdenskrātuves vidum un no Rīgas HES ūdenskrātuves aizsargdambja izvirzījuma stūra līdz ūdenskrātuves vidum. Zvejas rīkus atļauts izvietot visā pārējā Rīgas HES ūdenskrātuvē.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?