Apstiprina Ogres novada izglītības pārvaldes nolikumu un amatus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

29.08.2019 13:22

29. augustā notika Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, visi saistīti ar Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” nolikumu un amatu, amatalgu likmju apstiprināšanu.

Šī gada 18. jūlijā dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” izveidošanu, centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju”, kas paredz ar 2019. gada 1. septembri izveidot Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi “Ogres novada izglītības pārvalde”, kas ir Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja (par šo lēmumu var lasīt šeit: http://ogresnovads.lv/lat/iz glitiba/?page=0&doc=36758 ).
Pēc minētā lēmuma pieņemšanas tika uzsākts darbs jaunās iestādes nolikuma un struktūras izstrādāšanā, konsultējoties un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieku, Jauniešu domes, Ogres bērnu un jauniešu centra speciālistu, Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas priekšlikumus.
Ārkārtas domes sēdē 29. augustā deputāti tika iepazīstināti ar jauno nolikumu un iestādes struktūru. Nolikumā noteikts pārvaldes darbības mērķis, uzdevumi un tiesības, pārvaldes struktūra un iestādes vadītāja kompetence, pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana.
Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” darbības mērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas izglītības un jaunatnes politikas jomā, nodrošinot Ogres novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu izglītību un jaunatnes atbalstu.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka izglītības pārvaldes funkcijas tiek paplašinātas, iekļaujot arī darbu ar jaunatni un interešu izglītību. Līdz šim Ogres novada Bērnu un jauniešu centram, kas darbojās Ogres pilsētā, bija uzdots īstenot interešu izglītības programmas un veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbu, bet turpmāk visā Ogres novadā bērnu un jauniešu interešu izglītību koordinēs jaunizveidotā Ogres novada izglītības pārvalde.
Jauniešu domes uzdevums ir sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni. D.Bārbale piebilda, ka tuvākajā laikā, atbilstoši normatīviem, plānots izveidot Jauniešu domi kā pašvaldības institūciju, jo līdz šim Jauniešu dome darbojās kā Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība, tādējādi arī jauniešus vairāk iesaistot lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar jauniešu dzīvi Ogres novadā.
Sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt Ogres novada izglītības pārvaldes struktūru: pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks (2 amata vienības), galvenais speciālists vispārējās izglītības jautājumos (2 amata vienības), galvenais speciālists metodiķis, jaunatnes lietu speciālists, projektu vadītājs, apkopējs. D.Bārbale norādīja, ka uz izglītības pārvaldes vadītāja amatu tiks izsludināts atklāts konkurss. Ievērojot Darba likumā noteikto regulējumu, esošajiem Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja pāriet uz kādu no jaunajiem amatiem Ogres novada izglītības pārvaldē, vērtējot darbinieku zināšanas, pieredzi un profesionālās spējas. Ogres novada Izglītības pārvaldes nolikums un amati stājas spēkā ar šī gada 1. septembri.