Bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformā “Coursera”

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

19.11.2020 11:27

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvā pieteikties bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ne tikai NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī nodarbinātām personām, kuras pakļautas bezdarba riskam.

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti arī tādi kursi, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko noturību, zināšanas medicīnā, sagatavoties tālākai izglītībai, iekļauties darba tirgū, pilnveidot uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, tai skaitā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju pamatus, piemēram, biznesa analītiku, programmēšanu, lietotņu un tīmekļa vietņu izstrādi, digitālo mārketingu.
Attālinātās izglītības platformā “Coursera” pieteikties apmācībām var bezdarbnieki, darba meklētāji, kā arī bezdarba riskam pakļauti nodarbinātie vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecuma sasniegšanai, kuri atbilst kādam no šiem kritērijiem:
Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada 14.decembrim , mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim.
Pieteikšanās anketa: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu -platforma-coursera
Vairāk var izlasīt NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/ pieteikties-nva-organizetajam-bezm aksas-macibam-attalinatas-izglitib as-platforma-coursera
Informāciju sagatavoja Nodarbinātības valsts aģentūra