Riepas nedrīkst atstāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

19.11.2020 12:28

Tuvojoties 1. decembrim, kad visām automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos pie sadzīves atkritumu konteineriem arvien vairāk tiek atstātas nolietotas vieglo automašīnu riepas.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 35. punktu “ nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u. c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem ”. Savukārt 34.1. punkts nosaka, ka sadzīves bīstamie atkritumi, tajā skaitā videi kaitīgās preces, arī riepas, var nodot dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju ietvaros.


65. 1 punkts nosaka, ka par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro , juridiskām personām – līdz 1400 eiro. Administratīvais sods pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus.
Par savu transporta līdzekļu riepu nodošanu utilizācijai katrs ir atbildīgs pats, un no tām atbrīvoties nav pārvaldnieka pienākums.
Kur Ogrē var nodot vieglo automašīnu riepas un cik tas maksā?
Pamanot, ka dzīvoja mās mājas iekšpagalmā kāds atstāj riepas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.
Informāciju sagatavoja SIA “Ogres Namsaimnieks"