Ogres novada pašvaldības domes komiteju ārkārtas sēžu tiešraides video

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

24.11.2020 09:00


Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēde
notiek 2020.gada 24.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē

· Domes sēde 30.11.2020. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.00
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas ārkārtas sēde
notiek 2020.gada 24.novembrī pulksten 9.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.oktobra lēmumā “Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”. Ziņo I.Švēde pulksten 9.10
2.2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.15
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ārkārtas sēde
notiek 2020.gada 24.novembrī pulksten 9.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.__/2020 „Grozījumi nolikumā “Ogres Basketbola skolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 9.20
3.2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.25
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas ārkārtas sēde notiek 2020.gada 24.novembrī pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 9.30
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš