janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pēc ATR iedzīvotājiem jāsaņem kvalitatīvi pakalpojumi

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.04.2020 13:50

Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) Latvijā virzās uz priekšu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu Saeima ir izskatījusi otrajā lasījumā un gatavojas likumprojekta izskatīšanai trešajā, galīgajā lasījumā.

 
Likumprojekts ietver arī pielikumu, kurā paredzēts noteikt jaunveidojamo novadu teritorijas, to attīstības centrus, kā arī novada pilsētas un novada pagastus.

Plānots, ka četri novadi – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres –, kas kādreiz veidoja Ogres rajonu, atkal būs vienota pašvaldība ar Ogri kā novada centru, tātad Ogres novads.
 
Šodien Ogres novada pašvaldības domē tikās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls un Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, lai sāktu sarunas par gatavošanos darbam jaunajā novadā. “Paldies Ķeguma un Lielvārdes kolēģiem par atsaucību un sapratni, ka laikus ir jāsagatavojas darba jaunajā pašvaldībā, kas tiks izveidota ATR rezultātā, lai pēc jaunās domes vēlēšanām varētu operatīvi sākt darbu, lai jaunās pašvaldības pārvaldībā neiestātos haoss. Uz tikšanos aicināju arī Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Induli Trapiņu, diemžēl viņš atteicās,” kolēģus informēja tikšanās iniciators E. Helmanis.
 
Tikšanās gaitā tika aktualizēti vairāki būtiski jautājumi saistībā ar jaunās pašvaldības darbu. Viens no tiem ir pašvaldības pakalpojumu kvalitāte – tā nedrīkst pazemināties, tieši otrādi, tai ir jāaug. “Katrā pašreizējā novadā ir daudz labu piemēru, un, strukturējot darbu jaunajā novadā, tie ir jāsaglabā un jāattīsta, laikus informējot visu pašreizējo novadu iedzīvotājus par pieejamajiem pašvaldības pakalpojumiem pēc ATR, lai būtu skaidrība un iedzīvotāju vidū nevaldītu neziņa,” uzsvēra E. Helmanis. 
 
Otrs būtisks jautājums, kas tika pārrunāts tikšanās laikā, saistās ar jaunās pašvaldības pārvaldes struktūru un tās savlaicīgu izveidi, jo, ja šī struktūra tiks veidota tikai pēc vēlēšanām, var aizkavēties daudzi procesi, to skaitā arī investīciju piesaiste no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas tik ļoti nepieciešama visa jaunā novada attīstībai. Turklāt, kā uzsvēra S. Ločmele, pašreizējo novadu pārvaldes darbiniekiem arī ir svarīgi zināt, kāda būs jaunās pašvaldības pārvaldes struktūra, kādi speciālistu amati tajā tiks iekļauti, jo, tāpat kā iedzīvotāji, arī speciālisti nedrīkst līdz pēdējam brīdim dzīvot neziņā, gaidot ar ATR saistītās pārmaiņas. Kolēģes viedoklim piekrita arī R. Ūzuls.
 
Gatavojoties dzīvei jaunajā novadā, ir būtiski izanalizēt esošos pašvaldības pakalpojumus un to pieejamību visās jomās – izglītībā, sociālajā aizsardzībā, komunālajā saimniecībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšana un citās –, lai pēc ATR iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, kurus, apvienojot, mērķtiecīgi un racionāli izlietojot pašreizējo novadu pašvaldību resursus, būtu iespējas ne tikai uzlabot, bet arī paplašināt. 
 
Tāpat tika akcentēta nepieciešamība jau laikus pārskatīt un aktualizēt katra pašreizējā novada attīstības programmu, lai izveidotu spēcīgu jaunā novada plānošanas dokumentu, kura esamība ir ļoti nozīmīga, pašvaldībai piedaloties dažādu programmu projektu konkursos un pretendējot uz šo programmu finansējumu pašvaldības infrastruktūras attīstībai.
 
“Ir svarīgi, lai visu esošo novadu iedzīvotājiem pēc apvienošanās vienā novadā būtu labāk, lai, gatavojoties kopdzīvei pēc ATR, nenotiktu “deķa vilkšana katram uz savu pusi”, aizsargājot šauras intereses un neredzot attīstības iespēju kopainu jaunajā novadā ar plašu lauku teritoriju, kuras attīstība nav iespējama bez pilsētu atbalsta,” uzsvēra E. Helmanis.
 
Triju novada pašvaldību domju priekšsēdētāji, būdami vienisprātis par ATR virzību un gaidāmo kopējo dzīvi un darbu jaunajā novadā, tikpat vienprātīgi nolēma, ka jau tagad ir jāsāk mērķtiecīgi gatavoties, šim darbam pieaicinot valsts pārvaldes un pašvaldību lietās zinošu ekspertu, kurš sadarbībā ar pašreizējo novadu pašvaldību speciālistiem izstrādātu jaunās pašvaldības struktūras un darbības modeli.
 
Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu pašvaldību vadītāji tiksies pēc nedēļas, lai jau konkrētāk pārrunātu turpmākās darbības aspektus.  

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?