Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Izstrādās attīstības programmu jaunveidojamajam Ogres novadam

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

23.09.2020 08:13

Šī gada 17. septembra Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums atcelt 21.11.2019. domes lēmumu par Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādi faktiskajās Ogres novada administratīvajās robežās un apstiprināt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu jaunveidojamai Ogres novada administratīvajai teritorijai.

 
Tā kā pašreizējā Ogres novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam pēc 2020. gada zaudēs spēku, Ogres novada pašvaldības dome 2019. gada 21. novembrī pieņēma lēmumu par Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu faktiskajās Ogres novada administratīvajās robežās. Atbilstoši noslēgtajam līgumam tās izstrādes darbus veic SIA “Ķemers Business and Law Company”. Ņemot vērā plānoto administratīvi teritoriālo reformu, attīstības programmas izstrādes darba uzdevumā tika iekļauta arī blakus esošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšana administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.
 
Šī gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (ATAVL), atbilstoši tā pielikuma 28. punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. Likumā noteikts, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā gadījumā tā ir Ogres novada pašvaldība.
 
Pēc ATAVL stāšanās spēkā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo nodaļu vadītāji vienojās par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, īpaši akcentējot nepieciešamību veikt visu novadu iedzīvotāju aktīvu iesaisti (t.sk. organizējot darba grupas), kā arī pievēršot uzmanību investīciju plāna sasaistei ar jaunveidojamā novada budžetu. Šī gada 18. augusta sanāksmē tika panākta visu iesaistīto pašvaldību vienošanās par sadarbības ietvaru, attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu, izstrādes plānu un provizorisko laika grafiku. Balstoties uz sanāksmes rezultātiem, tika sagatavots lēmumprojekts par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu jaunveidojamajam novadam, kurš tika nosūtīts visām pašvaldībām ar aicinājumu domei to apstiprināt līdz šī gada 28. septembrim. Lielvārdes novada pašvaldības dome šādu lēmumu jau ir pieņēmusi.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ogres novada pašvaldības dome nolēma pārtraukt Attīstības programmas izstrādi faktiskajai Ogres novada administratīvajai teritorijai, to integrējot jaunveidojamā novada attīstības programmas izstrādē. Dome pieņēma lēmumu uzsākt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādi, sadarbojoties ar iesaistīto novadu pašvaldībām, kā arī apstiprināt jaunās attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.
 
Par jaunās attīstības programmas izstrādes un vadības grupas vadītāju apstiprināta Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.
 
Attīstības programmas izstrādei tiek izveidota vadības grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un to vietnieki, minēto novadu pašvaldību izpilddirektori un to vietnieki, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājs, Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs.
 
Ogres novada pašvaldības domes 17.09.2020. lēmums “Par Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 21. novembra lēmuma “Par Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu” atcelšanu” un lēmums “Par Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu” pieejams Ogres novada pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?