Brīvības iela 24.04.2019.

Pirmā attālinātās mācīšanās nedēļa aizritējusi veiksmīgi

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.03.2020 15:33

Šonedēļ skolās mācību process noris līdz šim neierastos apstākļos – attālināti, skolēniem atrodoties viņu dzīvesvietā.

 
Par to, kā mācīšanās attālināti notiek Ogres novada skolās, vakar videokonferencē pārrunāja skolu direktori, pašvaldības vadība un izglītības pārvaldes speciālisti.
 
Skolēnu skaits novada skolās ir ļoti dažāds – no dažiem desmitiem un pat mazāk lauku skolās un to filiālēs, līdz pat 1300 novada lielākajā izglītības iestādē – Ogres 1. vidusskolā.
 
Skolu direktori, vērtējot darbu jaunajos apstākļos, atzīst, ka mācību process kopumā tiek nodrošināts sekmīgi. “Ar skolēniem un vecākiem sazināmies E-klasē – tas jau ir ierasts rīks skolas darbā, katru rītu apzinām skolēnus. Esmu izveidojusi tādu rīku ka direktora kabinets, lai iegūtu atgriezenisko saikni starp skolotājiem un bērniem. Ļoti izjūtam to, ka nav pašiem sava datorspeciālista, kurš varētu palīdzēt pedagogiem interneta vides izmantošanā attālinātajā apmācību procesā,” stāsta Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse, papildinot, ka skolēni tiek aicināti izmantot ne tikai interneta vidē pieejamos mācību resursus, bet arī mācību grāmatas. A. Lepse atklāj –, aptaujājot skolēnus, izrādās, ka viņi tomēr labprātāk katru dienu dotos uz skolu, nevis mācītos attālināti. 
 
Jaunogres vidusskolā šī nedēļa bijusi intensīva un saspringta, atzīst skolas direktors Aleksandrs Horuženko. Mācību procesā tiek izmantots digitālais mācību līdzeklis uzdevumi.lv, savukārt saziņai izmanto skype, whatsapp, dokumentu apritei – Google Docs, Google Meet. Arī Jaunogres vidusskolā pirmajās nedēļas dienās nācies saskarties ar to, ka lēni darbojusies E-klase. “Dokumentu plūsma pieaug, jo skolēni iesniedz izpildītos uzdevumus. Sākumā bijām noteikuši, ka izpildītie mājas darbi jāiesūta līdz plkst. 16, tagad iesūtīšanai laiks ir pagarināts līdz plkst. 22,” ar savas skolas pieredzi pirmās attālinātā mācību procesa nedēļā kolēģus iepazīstina A. Horuženko. Nedēļas beigās tiks veikta skolēnu aptauja, lai noskaidrotu viņu viedokli par attālinātās mācīšanās norisi un identificētu problēmas, ar kādām nākas saskarties.
 
Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra direktora pienākumu izpildītāja Aija Venškevica neslēpj, ka pirmajā dienā bija neliels haoss, bet tagad viss ir iegājis normālās sliedēs: “Mūsu skolā primārais rīks mācību procesa organizēšanā šobrīd ir E-klase. Mūsu audzēkņi nedzīvo kādā vienā apdzīvotā vietā, ja nevaram viņus sasniegt ar E-klasi, sazināmies telefoniski. Darbs norit, varbūt lēnāk un ar neskaidrībām, mācāmies visi, darba procesā skolotāji izvērtēs, kādu rīku labāk izvēlēties saziņai ar skolēniem par uzdevumu izpildi. Uzskatu, ka 1. – 4. klašu skolēniem ir grūti mācīties, tikai izmantojot datoru, viņiem ir vajadzīgs “taustāms” materiāls – grāmatas, darba lapas, tāpēc esam sagatavojuši katra skolēnam mapi ar šādiem materiāliem.”
 
Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis atzīst, ka attālinātās mācīšanās process viņa vadītajā skolā ir sācies gana veiksmīgi. Darbā tiek izmantotas tādus digitālos līdzekļus kā uzdevumi.lv, soma.lv, protams, arī E-klase un citi rīki saziņai.  “Vecāko klašu skolēniem darba uzdevumus dodam visai nedēļai, lai viņi varētu izplānot savu darba režīmu. Sākumskolas klasēm darbs attālināti noris pēc stundu saraksta – jo jaunāki ir skolēni, jo apzinīgāk un ar lielāku intensitāti viņi strādā,” atklāj E. Viņķis un papildina, ka šobrīd arī skolotāji daudz mācās, apgūst jaunas iemaņas un prasmes darbam digitālajā vidē.
 
Ogres Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja Inna Zeņkeviča atklāj, ka attālinātās mācīšanās procesā pedagogi izmanto vairākas Google lietotnes. I. Zeņkeviča aktualizē vairākas problēmas, kas atklājušās šonedēļ saistībā ar attālināto mācīšanos. Viena no tām – ja ģimenē ir vairāki skolēni un tikai viens dators, ir ļoti grūti mācību procesu nodrošināt; īpaši sarežģīti ir tad, ja šie bērni mācās dažādās skolās. Otra problēma ir saistīta ar skolēnu prasmi organizēt savu laiku mājas apstākļos, kad vecāki ir devušies uz darbu, - ir ģimenes, kuras savus skolas vecuma bērnus grasās sūtīt pie radiem laukos (lai būtu uzraudzība) un lūdz skolai sagatavot uzdevumus ilgākam laika periodam. Vēl viena problēma ir saistīta ar skolēnu ilgstošu atrašanos pie datora, tāpēc ir jārod iespēja šo laiku saīsināt, vairāk izmantojot grāmatas un citus ar digitālo vidi nesaistītus mācību līdzekļus. 
 
Ogres sākumskolas direktore Māra Banka informē, ka viņas vadītājā skolā attālinātās mācīšanas procesā tiek izmantota gan E-klase, gan uzdevumi.lv, gan soma.lv. “Mūsu skolā mācās bērni no 1. līdz 6. klasei, un šajā vecuma posmā ļoti būtisks ir vecāku atbalsts. Mācību tēmas un mājas darbus skolēniem plānojam visai nedēļai. Katru dienu klašu audzinātāji sazinās ar skolēniem. Tagad mums ir informācija pilnīgi par visiem mūsu skolas bērniem, lai gan pirmajā dienā skolēnu apzināšanā nācās iesaistīt skolas sociālo pedagogu,” atklāj M. Banka.
 
Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, atklāj, kas viņa vadītājā izglītības iestādē 7.- 12. klašu skolēniem mājas darbu uzdevumi tiek doti nedēļai, savukārt 1. – 6. klasēs mācību process noris pēc stundu saraksta, mājas darbi arī zināmi visai nedēļai. “Šādi plānojot uzdevumus, aicinām skolēniem un viņu ģimenēm plānot savu laiku. Cenšamies vienkāršot izpildīto darbu nodošanas procesu. Šis ir ļoti atbildīgs un darbīgs laiks, daudzi procesi ir jāsakārto, taču jau tuvākajā laikā darbosimies kā labi ieeļļota mašīna,” – I. Grigorjevs ir noskaņots optimistiski. Ogres 1.vidusskolā nedēļas plānos ir iekļauti gan čati, gan videokonferences ar skolotājiem. Mācību process pašreizējos apstākļos tiek nodrošināts lietotnes Google vidē, kas, kā uzsver I. Grigorjevs, ir īpaši piemērota elektronisko mācību organizēšanai.

Arī Ogres 1.vidusskolā tiks veikta skolēnu un viņu vecāku aptauja par attālinātās mācīšanās procesa organizēšanu pirmajā nedēļa un ieteikumiem šī procesa organizēšanai turpmāk tā, lai tas būtu pēc iespējas draudzīgāks gan bērnam, gan ģimenei.

Runājot par tehnisko nodrošinājumu, I. Grigorjevs stāsta, ka attālinātās mācīšanās procesa nodrošināšanai ir sagādāti datori skolēniem, kuriem pašiem to nav – vairākus datorus skola ir saņēmusi dāvinājumā, skolēnu rīcībā tiek nodoti arī skolas datori, kas savulaik iegūti no projektu līdzekļiem, direktors uzsver, ka arī vecāki paši pretimnākoši un cenšas iegādāties datorus.

Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja informē, ka darba uzdevumi skolēniem tiek doti nedēļai. Arī šajā skolā attālinātās mācīšanās procesā skolotāji izmanto Google vidi vidējās un vecākajās klasēs, savukārt sākumskolas posmā galvenais rīks ir E-klase. M. Leja novērojis, ka pirmajās dienās, strādājot neikdienišķos apstākļos, skolēniem bijusi lielāka iedvesma darboties, pēc tam sekojis atslābums.
 
Taurupes pamatskolas direktore Lonija Pušmucāne atzīst, ka viņas vadītajā skolā un abās tās filiāles Mazozolos un Meņģelē darbs jaunajos apstākļos norit līdzīgi kā pārējās skolās, izmantojot gan E-klasi, gan soma.lv un citus rīkus, t.sk. e-pastu un telefonu, Saziņa ar skolēniem un viņu vecākiem notiek katru dienu, izpildītos uzdevumus skolēni var iesniegt līdz pat plkst. 22. Skolēniem, kuriem mājās datora un interneta pieslēguma, uzdevumi tiek piegādāti papīra formātā, pēc izpildes uzdevumi tiek tādā pašā veidā savākti. Izvērtējot pirmās nedēļas darbu, Taurupes pamatskolas pedagogi nolēmuši turpmāk darba uzdevumus skolēniem plānot visai nedēļa.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja informē, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas ir saņemta ziņa par 29 datoru piegādi Ogres novada skolām, kuras tos bija pieprasījušas, arī Taurupes skolas skolēni saņems datorus.
 
Videokonferencē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš aicināja skolu direktorus kopā ar pedagogiem izvērtēt iespēju attālinātās mācīšanās procesu organizēt vienā digitālā platformā, nevis sadrumstaloti, kā tas ir pašreiz.

G. Sīviņš arī aicināja skolu direktorus izmantot pašvaldības datorspeciālistu palīdzību, ja nepieciešams, sevišķi tas attiecas uz mazajām lauku skolām, kurās nav savu datorspeciālistu.
 
Videokonferencē tika pārrunāts jautājums par skolēnu ēdināšanu laikā, kad tiek organizēta attālinātā mācīšanās – izglītības pārvalde apkopos katras skolas sniegto informāciju, kā arī citu pašvaldību praksi ēdināšanas nodrošināšanā skolēniem, kuriem tā nepieciešama, lai vienotos par turpmāko rīcību.

Video: Ogres apriņķa ziņas


Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?