Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

Drukāt+ Palielināt attēlu
Tālrunis:650 24190
E-pasts:info@ogreskomunikacijas.lv
Mājas lapa:http://www.ogresnovads.lv/lat/ogres_komunikacijas/
Adrese:Ogre, Akmeņu iela 43
Papildu informācija:

 

 

Privātmāju, juridiskās personas skaitītāju rādījumiem/ neskaidrības par rēķiniem: vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv, tālr. 65049129.

Avārijas dienesta (diennakts) tālr.65022261.

Pieslēgšanās pilsētas centralizētajiem ūdensvadiem un kanalizācijai:
jurijs.reneslacis@ogreskomunikacijas.lv, tālr. 65049106


 

PA "Ogres komunikācijas" direktora p.i. Artūrs Robežnieks, e-pasts arturs.robeznieks@ogreskomunikacijas.lv.

 

Darba laiks:

Administrācijas darba laiks:
Pirmdienās 800-1800
Otrdienās 800-1700
Trešdienās 800-1700
Ceturtdienās 800-1700
Piektdienās 800 – 1600
Pusdienu pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1300


 

Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, strādā:

 

Stājoties spēkā Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras ”Ogres namsaimnieks” nolikums”, aģentūras nosaukums turpmāk ir “Ogres komunikācijas”. Nolikumu skatīt ŠEIT.
 
Saistošos noteikumus Nr. 2/2020 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā" skatīt ŠEIT.
 
Saistošos noteikumus Nr. 3/2020 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā" skatīt ŠEIT.
 
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"
Faktiskā adrese - Akmeņu iela 43, Ogre, LV – 5001
Juridiskā adrese - Mālkalnes pr. 3, Ogre, LV- 5001
Reģistrācijas Nr. 90010402651
Bankas un kontu numuri:
SEB banka,  LV15UNLA0050022655707
Swedbanka, LV56HABA0551039295649
 

ADMINISTRĀCIJA
 
 
info@ogreskomunikacijas.lv
Direktora p.i.
Artūrs Robežnieks
65049123
arturs.robeznieks@ogreskomunikacijas.lv
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
62904131
ilze.kalnina@ogreskomunikacijas.lv
Galvenais grāmatvedis
Iveta Klimasa
65049117
iveta.klimasa@ogreskomunikacijas.lv
Vecākais lietvedis
Ineta Saviča
65024190
ineta.savica@ogreskomunikacijas.lv
Personāla vadītāja
Vita Meijere
65049102
vita.meijere@ogreskomunikacijas.lv
Budžeta ekonomiste / privātmāju rēķini
Vineta Briežkalna
65049129
vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv
Grāmatvede
Janīna Kočkere
65049118
janina.kockere@ogreskomunikacijas.lv
Grāmatvede
Inga Vaivade
63510510
inga.vaivade@ogreskomunikacijas.lv
Namu pārzinis
Reinis Vilnītis
65049108, 25639989
reinis.vilnitis@ogreskomunikacijas.lv
Būvinženieris
Juris Maļinovskis
65049108
juris.malinovskis@ogreskomunikacijas.lv
Saimniecības nodaļas vadītājs
Beate Ostrovska
65067911
beate.ostrovska@ogreskmunikacijas.lv
ainavu būvtehniķis
Iveta Vjakse
65067911
iveta.vjakse@ogreskomunikacijas.lv
Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Jānis Krastiņš
65046004
janis.krastins@ogreskomunikacijas.lv
Indženierkomunikāciju tehniķe
Žanna Babajeva
27864121 
zanna.babajeva@ogreskomunikacijas.lv
Energosistēmu inženieris
Jurijs Reneslācis
65049106
jurijs.reneslacis@ogreskomunikacijas.lv
NAI vadītājs
Alberts Vilcāns
 29120766
alberts.vilcans@ogreskomunikacijas.lv
NEPTŪNS vadītājs
Indulis Kalniņš
26464334
indulis.kalnins@ogreskomunikacijas.lv
NEPTŪNS vecākā saimniecības pārzine Māra Andersone 65035900 mara.andersone@ogreskomunikacijas.lv
Dzīvnieku patversme*
 
 
 
Ogres kapu pārzine
Biruta Jeļeckiha
28804199
 -

*Līdz patversmes darbības atsākšanai dzīvnieku patversmes pakalpojumu nodrošina biedrība “Dzīvnieku patversme Mežavairogi”, tālr. 24422440, ar kuru PA “Ogres komunikācijas” ir noslēgts sadarbības līgums. Iedzīvotāji par klaiņojošiem dzīvniekiem aicināti zvanīt uz norādīto tālruņa numuru.

 

PA “Ogres komunikācijas” struktūrā ietilpst Administratīvā nodaļa, Notekūdeņu attīrīšanas nodaļa, Ūdenssaimniecības nodaļa, Saimniecības nodaļa (ietilpst Ogres kapi, Smiltāju kapi, Ogresgala kapi un Ciemupes kapi), Dzīvnieku patversme un peldbaseins “Neptūns”.

 

PA "Ogres komunikācijas" struktūrvienība "Neptūns"

Kapu apsaimniekošana Ogrē un Ogresgala pagastāSaistošie noteikumi Nr. 2 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi”
 
     Apstiprināti Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 15. februārī (protokols Nr. 3; 31. §). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “c” apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu
Stājas spēkā 2018.gada 1.augustā.
 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā.
2. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par 1 m3 ūdens ir 0,65 EUR +PVN
3. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par 1 m3 kanalizācijas ir 1,41 EUR +PVN

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?