Pirmsskolas izglītības iestādes gatavas darbam vasarā

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

27.05.2020 08:20

Ogres novada Izglītības pārvaldes rīkotajā video sanāksmē 26. maijā tika pārrunāti vairāki būtiski jautājumi, tai skaitā par mācību darba organizēšanu vasaras mēnešos, piešķirtajām vietām uz pirmsskolas izglītības iestādēm Ogrē jaunajā mācību gadā, kā arī par brīvpusdienu nodrošināšanu pirmsskolas bērniem līdz ārkārtas situācijas beigām.


Jūlijā būs atvērti gandrīz visi bērnudārzi Ogrē

Ņemot vērā ārkārtas situācijas stāvokli valstī un faktu, ka liela daļa vecāku šī iemesla dēļ savus ikgadējos atvaļinājumus jau ir izmantojuši, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) veica atkārtotu vecāku aptauju, secinot, ka pieprasījums pēc vietas mācību iestādēs jūlijā ir lielāks nekā sākotnēji tika plānots.
Iepriekšējos gados jūlijā PII darbinieki devās atvaļinājumā un strādāja dežūrdārziņi, taču šoreiz, apkopojot vecāku pieprasījumus, kārtība tiek mainīta – jūlijā būs atvērtas visas Ogres PII, izņemot PII “Riekstiņš”. Šī bērnudārza audzēkņi jūlijā varēs apmeklēt PII “Zelta sietiņš”. Arī atsevišķas pirmsskolas izglītības grupas, kas darbojas dažās vispārizglītojošajās skolās novadā, turpinās strādāt.
Pēc pašreizējām aplēsēm, jūlijā PII Ogrē apmeklēs 536 bērni.
Bērnu skaits bērnudārzos būtiski pieaudzis
Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Evija Slise informē, ka šobrīd novērojums vislielākais bērnu skaits PII kopš ārkārtas situācijas pasludināšanas – bērnudārzus apmeklē 847 bērni.
Paralēli darbam ar bērniem mācību iestāžu vadītāji un skolotāji šobrīd gatavojas izlaidumiem, kas šogad norisināsies citādi – bez vecākiem. Dažu PII vadītāji gan domā, ka pēc ārkārtas situācijas beigām 9. jūnijā situācija varētu mainīties un svētki tomēr varētu notikt kopā ar vecākiem.
Piešķirtas vietas uz PII Ogrē
Šonedēļ Ogres novada pašvaldības mājaslapā publicēta informācija, kurā apkopoti saraksti ar piešķirtajām vietām uz pirmsskolas izglītības iestādēm Ogrē no 2020. gada 1. septembra. E. Slise informē, ka diemžēl nav izdevies apmierināt visu vecāku cerības un gaidas, nodrošinot vietu viņu izvēlētā pirmsskolas izglītības iestādē. Speciāliste atgādina, ka rinda uz PII visiem bērniem ir kopīga, tādēļ, ja izvēlētajā PII visas vietas jau ir aizņemtas, tiek piešķirta vieta citā mācību iestādē. “Jāatceras, ka visas pirmsskolas izglītības iestādes Ogrē sniedz kvalitatīvu un vispusīgu pirmsskolas izglītību,” uzsver E. Slise.
Brīvpusdienas tiks piešķirtas līdz ārkārtas situācijas beigām
Aktuāls jautājums ir brīvpusdienu nodrošināšana, sākot ar 1. jūniju, kad bērnu apmeklējums bērnudārzos mainās. Atbilstoši 9. aprīlī pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemtajiem grozījumiem lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā” no šī gada 14. aprīļa tiek nodrošinātas brīvpusdienas Ogres novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamajiem ar invaliditāti vai bērniem, kas nāk no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes un ir deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs. Pamatojoties uz šo lēmumu, brīvpusdienas pirmsskolas izglītojamiem tiks piešķirtas līdz brīdim, kad valstī beigsies ārkārtas situācija, informē E. Slise.