Brīvības iela 24.04.2019.

Pa karjeras kāpnēm Suntažu vidusskolā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.12.2020 09:02

Suntažu vidusskola piedalās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šī projekta ietvaros Gunta Būmeistare darbojas kā pedagogs karjeras konsultants, ar tiesībām pasniegt individuālās karjeras konsultācijas.


Gunta ir pārliecināta, ka karjeras nodarbības skolēniem šobrīd ir īpaši aktuālas un produktīvāka darbošanās veidojas mūsdienīgā, vizuāli efektīvā un jauniešiem patīkamā vidē.
 
Tā kā augusta beigās pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupas pārcēlās uz citām telpām, Guntai bija iespēja pārcelties uz atbrīvotajām telpām. Vasarā skolā tehniskajiem darbiniekiem jau tā ir darba pilnas rokas, tāpēc Gunta, bruņojusies ar apņēmību, brīvdienās pati remontēja un iekārtoja jauniegūtās telpas.
 
Kad telpas bija iekārtotas, sāka veidoties vīzija par efektīvāko vizuālā noformējuma izvēli, jo “kas ir karjera?”. Tā noteikti ir virzība augšup, pāreja nākamajā līmenī vai pauze “uzgaidāmajā telpā”... Un kādas kāpnes izvelēsimies, atkarīgs no mums katra paša. Karjeras kabineta sienas noformējuma realizācijas izpildē tika ieguldīti gan skolas, gan Guntas personīgie līdzekļi. Darbi ritēja ļoti raiti un siena bija gatava dažās dienās!
 
Tagad, iedvesmas pilna, Gunta jau kaldina nākotnes plānus un cerot, ka drīzumā skolēni atsāks mācības klātienē, kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Indru Puķi, kompetenču izglītības ietvaros, veido nodarbību ciklu “Kāpnes”, kurā 9. klases skolēni apgūs izaugsmes un karjeras tēmas neierastā veidā.
 
Turpinājumā fragmenti no Guntas Būmeistares intervijas ar Ogres novada pašvaldības preses sekretāri Zani Cirīti:
 
Kāda ir jauniešu vispārējā izpratne par karjeras jautājumiem?  Kā tā mainās pa vecuma posmiem, klasēm?
Mūsdienās viens no veiksmīgas karjeras būtiskiem aspektiem ir spēja pielāgoties mainīgajai darba videi, attīstot sevis pilnveidošanas prasmes visas dzīves garumā. Mūžizglītība ir kļuvusi par nepieciešamību. To nosaka globalizācija un jaunu tehnoloģiju attīstība. Attīstot jaunas prasmes, pieaug cilvēku konkurētspēja darba tirgū, motivācija un apmierinātība ar darbu. Manuprāt, mums jāradina jaunieši pie domas, ka karjeru sākam veidot skolas laikā, strādājot pie pozitīvas attieksmes veidošanas pret veicamajiem pienākumiem mācību stundās, interešu izglītībā un ārpusstundu darbā. Un skola viena, bez ģimenes atbalsta, nespēs jauniešiem pilnvērtīgi aplūkot karjeras jēdzienu no svarīgākajiem aspektiem: darbs, ģimene, brīvais laiks, garīgums, pilsoniskums. Dažkārt skolēni nesaskata šīs kopsakarības un cer, ka 9.vai 12.klasē notiks brīnums un karjeras konsultants pateiks, kas es būšu. Atceros dažus neglaimojošos komentārus projekta sākumā: ”Atkal tā karjera, kam viņu vajag...” Tagad priecājos, ka skolēni raduši atbildi uz šo jautājumu.

Grupu nodarbībās vairāk strādājam pie pašizpētes, sevis prezentēšanas prasmju izkopšanas un profesiju daudzveidības iepazīšanas. 5.-6.klases skolēni karjeru vairāk uztver kā konkrētas profesijas iegūšanu, no profesiju saraksta neizslēdzot salīdzinoši jaunas profesijas, kā piemēram, blogeris. Tad analizējam riskus un profesionālās vērtības, kas jāattīsta mūsdienu konkurences apstākļos. 7.-8.klases posmā klātienes nodarbībās apguvām komunikācijas stilus un veicām pašnovērtējumu. Šķiet, ka šajā vecumposmā ir vislielākā neziņa par nākotnes plāniem.
 
9.-12.klases skolēniem tiek piedāvātas individuālās karjeras konsultācijas. Skolēns piesakoties konsultācijai, elektroniski saņem darba lapas un atbilstošus testus, kas palīdz izstrādāt konkrētu rīcības plānu jau klātienes konsultācijā. Visgrūtāk izvēli izdarīt ir skolēniem, kam padodas visas mācību jomas un skolēniem, kam grūtības sagādā pašvadītas mācīšanās prasmes. Ir, kas apjukuši piedāvājumu plašajā klāstā.
 
Kas mudina jauniešus domāt par karjeras jautājumiem? Kas veicina viņos vēlmi izzināt savu iespējamo karjeras ceļu?
Lai veiksmīgi plānotu personisko izaugsmi un izstrādātu individuālo rīcības plānu, ir būtiski atbildēt uz vairākiem jautājumiem: ko es gribu (intereses, vērtības, ideāli, būtiskais dzīvē un darbā, dzīves un darba apstākļi). To karjeras nodarbībās palīdz izprast karjeras konsultants. Ko es varu - prasmes, zināšanas, spējas, stiprās un vājās puses tiek apzinātas kopā ar vecākiem un klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem. 
 
Kas kavē viņu interesi par profesijas izvēli?
Mainīgie ārējie apstākļi, neziņa, vai šī profesija būs man īstā. Izglītības un teritoriālā reforma, kas dod nedrošības sajūtu par konkrētas mācību iestādes eksistēšanu nākotnē. Nedrošība, vai iegūtajā profesijā atradīšu darbu savā dzīves vietā. Nenoliegšu, - plašais iespēju klāsts, kurā viegli apmaldīties.
 
Kādas ir jauniešu idejas par to, ko viņi vēlētos darīt nākotnē?
Visdažādākās. Priecē tas, ka liela daļa izvēlas sev tuvo jomu, atrod mācību iestādi, bet konkrētas profesijas apguvi neuzskata par prioritāti. Tātad attīsta spēju pielāgoties ārējiem apstākļiem. Šobrīd no profesijām dominē žurnālists, nekustamo īpašumu aģents, uzņēmējs, sabiedrisko attiecību speciālists, uztura speciālists, filologs, mediķis. Individuālajās konsultācijās izskatām variantus, kā dažādas intereses iespējams apvienot veiksmīgā privātuzņēmumā.
 
Attālinātajā mācību procesā skolēni tiek informēti par iespējamajām tiešsaistes nodarbībām sociālajos tīklos, par Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātajiem karjeras materiāliem.  Joprojām iespējams pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām, rakstot e - klasē un vienojoties par konkrētu konsultācijas laiku. Šo iespēju visaktīvāk izmanto 12.klase. Atbildīgākos 12.klases skolēnus māc bažas  par eksāmenu rezultātiem, ja epidemioloģiskā situācija turpināsies ilgstoši. Bet skolotāji turpina izstrādāt metodiskos materiālus karjeras jautājumos, domājot par tikšanos nākamajā semestrī.

Informāciju apkopoja žurnālistikas pulciņa vadītāja Kristīne Zobena

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 280 688 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 938 584 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 342 104 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās tiek īstenota līdz 2021.gada 31.augustam.
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.


Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?