Plāno piešķirt finansējumu datortehnikas iegādei skolām

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

24.11.2020 10:12

Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas ārkārtas sēdē 24. novembrī tika izskatīts jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu izglītības iestādēm datortehnikas iegādei.

Ogres novada pašvaldībā saņemti iesniegumi no divām izglītības iestādēm ar lūgumu piešķirt finansējumu tehniskā aprīkojuma iegādei kvalitatīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.
2020.gada 11.novembrī Ogres novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Ogres Valsts ģimnāzijas direktores Innas Zeņkevičas par nepieciešamību piešķirt finansējumu 27 izglītojamo nodrošināšanai ar datortehniku, pamatojoties uz to, ka šiem audzēkņiem nav iespējams pilnvērtīgi veikt visus paredzētos uzdevumus attālinātās mācīšanās laikā.
Savukārt 2020.gada 20.novembrī saņemts Ogres sākumskolas direktores Māras Bankas iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 15 datortehnikas komplektu (portatīvais dators, videokamera, austiņas ar mikrofonu) iegādei pedagogiem attālinātā mācību darba nodrošināšanai.
Kā zināms, Latvijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim izsludināta ārkārtējā situācija Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā ietvaros ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un mācības ir jānodrošina attālināti, izņemot vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6.klasei un pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Ņemot vērā, ka saslimstība ar Covid – 19 turpina pieaug, iespējams, ka termiņš, uz kādu noteikta attālināto mācību procesa norise, var tikt pagarināts, kā arī var tikt noteikti papildu ierobežojumi.
Ņemot vērā augstākminēto, sagatavots lēmumprojekts, kas paredz piešķirt papildu finansējumu no Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ogres Valsts ģimnāzijai 19 980 eiro apmērā un Ogres sākumskolai datoru, videokameru un mikrofonu iegādei 12 450 eiro apmērā.
Deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu izskatīšanai domes sēdē 30. novembrī, kad tiks pieņemts gala lēmums.