Ogres upe, jūlijs, 2017

Vairāku gadu darba rezultāts – Ogrē būs jauna bibliotēka

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

02.10.2018 13:27

Jau vairākus gadus Ogres novadā notiek diskusijas par to, kā rīkoties ar ēku Brīvības ielā 35, kur atrodas Ogres Centrālā bibliotēka. Diskusijas ir pāraugušas jaunas, modernas bibliotēkas projektā, un cerības - iespējā to arī beidzot īstenot.

 

Dome pieņēmusi lēmumu
Ogres novada domes sēdē 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”. Pēc lēmuma pieņemšanas Ogres novada pašvaldība izsludināja iepirkumu Ogres novada Centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 29. oktobris.
 
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pašvaldība uzņemsies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 881 000,00 eiro. Projekta kopējās izmaksas, ietverot 3 procentu finanšu rezervi, plānotas 8 881 000 eiro apmērā. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000 eiro, atlikušo finansējuma summu projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošinās pašvaldība.
 
Mērķis – mūsdienīgs, daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs
Šī investīciju projekta mērķis ir Ogrē izbūvēt jaunu bibliotēku, izveidojot mūsdienīgu daudzfunkcionālu kultūrizglītības centru. Jaunajā ēkā plānots izvietot ne tikai Ogres Centrālo bibliotēku, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļu. Veco ēku plānots nojaukt un tās vietā izbūvēt modernu, pašpietiekamu, energoefektīvu ēku ar zemām apkures izmaksām.
 
Ēka celta bērnudārza vajadzībām
Ēka Brīvības ielā 35, Ogrē, savulaik tika celta bērnudārza vajadzībām, ekspluatācijā nodota 1967. gadā. Ogres Centrālā bibliotēka šajā ēkā atrodas kopš 2001. gada oktobra. Pielāgotās telpas bibliotēkai jau sen ir kļuvušas par šaurām un neatbilst bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, turklāt ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, tādēļ nebūtu lietderīgi ieguldīt līdzekļus esošās ēkas pārbūvei, bet gan tās vietā būvēt jaunu ēku.
 
Sperts nozīmīgs solis
Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīst, ka ir sperts nozīmīgs solis ceļā pretim jaunas bibliotēkas ēkas būvniecības ieceres īstenošanai. “Esam vairākus gadus strādājuši, lai rastu risinājumu mūsdienīgas bibliotēkas būvniecībai, jaunajā ēkā paredzot piemērotas telpas arī dzimtsarakstu nodaļai. Gan bibliotēka, gan dzimtsarakstu nodaļa šobrīd atrodas nepiemērotas un darba saturam neatbilstošās telpās, un mums šī situācija ir jālabo,” uzsver domes priekšsēdētājs. E. Helmanis arī atgādina, ka pirms dažiem gadiem bija plānots Ogres Centrālās bibliotēkas ēku siltināt, taču šāds risinājums nebūtu devis vajadzīgo efektu un neko daudz situāciju neuzlabotu.
 
Bibliotēkas funkcijas pieaugušas
Saistībā ar Ogres Centrālās bibliotēkas pozitīvo virzību sabiedrībā parādās dažādi viedokļi un jautājumi – kāpēc jāceļ bibliotēka un nevis bērnudārzs, kāpēc šiem mērķiem netiek izmantota vecā poliklīnikas ēka un citi. E.Helmanis skaidro, ka izmantot Ogres poliklīnikas veco ēku Miera ielā nav iespējams, jo tā ir četru pašvaldību (Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles) kopīpašums un to var izmantot tikai kopīgiem mērķiem. Raisoties diskusijām, kāpēc ir nepieciešama moderna bibliotēka, rodas secinājums, ka sabiedrība vēl aizvien uzskata, ka bibliotēka ir vieta, kur tiek nodotas un saņemtas grāmatas. Tomēr bibliotēka sen vairs nav vieta, kur cilvēki tikai saņem un nodod grāmatas un periodiskos izdevumus, tā kļuvusi par nozīmīgu kultūrizglītības iestādi. Bibliotēkas funkcijas pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugušas, un šobrīd bibliotēka ir vieta, kur notiek visdažādākie pasākumi un var saņemt dažādus pakalpojumus. Bibliotēkā ir pieejami datori, turklāt arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem, iespējams izmantot internetu un piekļūt dažādām datu bāzēm, kā arī pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām. Bibliotēkā tiek organizētas dažādas izstādes, pasākumi, notiek apmācības, semināri un konsultācijas, tikšanās ar dažādu grāmatu autoriem, diskusijas par notikumiem Latvijā un ārzemēs. Bibliotēka iesaistās dažādu projektu izstrādē un realizācijā, lai dažādotu pakalpojumu klāstu. Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ogres Māmiņu klubu, Ogres novada dzejnieku apvienību "Sirdsdoma", pilsētas jauniešiem, kopīgi iesaistoties projektos un organizējot dažādus pasākumus. Ogres Centrālā bibliotēka veic Ogres reģiona četru novadu 20 publisko bibliotēku darbības koordināciju, metodisko vadību un sniedz konsultatīvo palīdzību krājumu komplektēšanas un organizācijas jautājumos, attīstības jautājumos, bibliotekāru profesionālās izglītības pilnveides organizēšanā un citos jautājumos. Ogres Centrālā bibliotēka nodrošina bibliobusa darbību. Tā ir mobilā bibliotēka, ar kuras palīdzību iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss apkalpo Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada iedzīvotājus 4 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, pavisam 34 pieturvietās. Bibliobusa fondā ir 3175 izdevumi. Bibliotēkas darbinieki iegulda lielu darbu, vācot un apkopojot materiālus, tostarp audio un video, par Ogres novada iedzīvotājiem, īstenojot novadpētniecības projektus.
 
Plānots atjaunot bērnudārzu “Bitīte”
Runājot par pirmsskolas izglītību, pašvaldība aktīvi strādā arī šajā virzienā. Šogad tika atvērta bērnudārza vajadzībām pārbūvētā ēka Parka ielā 1, kur ir četras jaunas grupas 80 bērniem un darbojas līdzās esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” sastāvā. Lai īstenotu šo projektu, tika piesaistītas Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanses 166 000 eiro apmērā un valsts budžeta dotācijas 74 128 eiro apmērā. Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde informē, ka kopumā šobrīd pirmsskolas bērnu rindas reģistrā ir reģistrēti 560 bērni, no tiem 104, kuriem šobrīd vietu bērnudārzā nav iespējams nodrošināt. Nākamgad rudenī bērnudārza gaitas vēlas uzsākt 341 bērns, plānots, ka 2019. gada rudenī būs iespēja uzņemt 300 līdz 320 bērnus, tātad nākamgad apmēram 125 bērniem nebūs iespējams nodrošināt vietu bērnudārzā. Lai risinātu šo jautājumu, 2017. gada rudenī Ogres novada pašvaldība savā īpašumā pārņēma ēku Mālkalnes prospektā 10 (bijušo bērnudārza “Bitīte” ēku). Tiklīdz būs iespējams piesaistīt finansējumu ēkas sakārtošanai, pašvaldība rīkosies, lai ēka pārtaptu par modernu bērnudārzu un tiktu atvieglota rinda uz vietu bērnudārzā.
 
Pašvaldība strādā visos virzienos
Jāatzīmē, ka pašvaldības darbs nenotiek haotiski. Izstrādājot sava darba plānošanas dokumentu (Ogres novada attīstības programmā 2014. – 2020. gadam), pašvaldība ir izvirzījusi šādas ilgtermiņa prioritātes 1) veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība; 2) daudzveidīga un inovatīva ekonomika; 3) vidi saudzējoša infrastruktūra; 4) konkurētspējīga izglītība un sports; 5) kvalitatīva un pieejama kultūrvide; 6) atbildīga dabas apsaimniekošana un augsta vides kvalitāte; 7) laba teritorijas pārvaldība. Kā zināms, pašvaldības budžets ir ierobežots. Pašvaldība strādā visos virzienos, lai nodrošinātu nepārtrauktu visa novada attīstību, un īsteno tos projektus, kam iespējams piesaistīt dažādu Eiropas Savienības fondu, citu investīcijas avotu līdzekļus, kā arī izmanto iespēju ņemt kredītu. Jāatzīmē, ka Ogres novada pašvaldības kredītsaistības ir vienas no zemākajām valstī. Ogres novada kredītsaistību maksājumi uz 2018. gada 31. jūliju attiecībā pret plānotajiem novada pamatbudžeta ieņēmumiem ir 4,92% jeb 2 235 108 eiro. Piemēram, Alūksnes novadā kredītsaistību apjoms ir 13,38% no pamatbudžeta ieņēmumiem, Valkas novadā – 12,48 %, Tukuma novadā ir 11,54%, Ķeguma novadā – 11,15%, Kuldīgas novadā 11,67%, Rīgā – 11,09%, Jēkabpilī – 8,95%, Cēsu novadā – 7,23%, Lielvārdes novadā – 6,28%.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 06.08.2020.

Tuvākie notikumi

Augusts
3
4
10
11
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski