Laubere

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Laubere

Pārvaldes vadītājs : Andris Misters
Adrese : Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV- 5044
Tālrunis : 650 37290
E-pasts:
laubere@ogresnovads.lv

LAUBERES PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS


Darba laiks :

Pirmdien pl. 8 00 - 17 30

Otrdien pl. 8 00 - 16 30

Trešdien pl. 8 00 - 16 30

Ceturtdien pl. 8 00 - 16 30

Piektdien pl. 8 00 - 15 30

Pusdienas pārtraukums pl. 12 – 12 30


Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu (
aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014) Lauberes pagasta pārvaldes padotībā nodota un saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas:

PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis e-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters 65059020 andris.misters@ogresnovads.lv
Pagasta pāvaldes sekretāre Maija Zviedre 65037290 maija.zviedre@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Santa Kuželenko
65037289 kristine.juodzonite@ogresnovad s.lv
Pagasta pārvaldes kasiere, nodokļu administratore Solvita Brička 65059021 solvita.bricka@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes grāmatvede Sarmīte Kļemenko 65059019 sarmite.klemenko@ogresnovads.l v
Sociālās palīdzības organizatore Daiga Torbejeva 65059022 daiga.torbejeva@ogresnovads.lv
Komunālo pakalpojumu iestādes "Sarma" vadītājs Gints Kalniņš
65059019,
27844390
gints.kalnins@ogresnovads.lv
Lauberes Kultūras nama direktore Ingrīda Eglīte 65037321 ingrida.eglite@ogresnovads.lv
Lauberes bibliotēkas direktore Maiga Livčāne 65037326 maiga.livcane@ogresnovads.lv
Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle Gunita Purviņa 65037283, 65037339 gunita.purvina@ogresnovads.lv