Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 06.08.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

03.08.2020 13:15

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 6.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē

 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·   Domes sēde 13.08.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par dzīvojamās mājas Draudzības iela 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ēku projekti & Pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.2.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījums Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 “Par Ogres novada simboliku”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.3.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.4.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.5.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.6.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.7.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.8.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.50
1.9.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.50
1.10.        Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.50
1.11.        Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.12.        Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.13.        Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.14.        Par Ogres novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.  Ziņo R.Vītols pulksten 10.00
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             J.Laizāns
 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 6.augustā pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.Par Ogres novada pašvaldības investīciju projektu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.05
2.2.Par nekustamā īpašuma bez adreses, Ogrē, Ogres nov. ar kadastra numuru 7401 004 1079 atsavināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.10
2.3.Par nekustamā īpašuma “Frīdas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050112, atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš pulksten 10.15
2.4.Par nekustamā īpašuma “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., kadastra numurs 74720060050, atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 10.20
2.5.Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo J.Duboks pulksten 10.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 6.augustā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. Ziņo M.Volkova pulksten 10.30

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 06.08.2020.

Tuvākie notikumi

Augusts
3
4
10
11
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski