Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 06.11.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

05.11.2020 17:07

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2020.gada 06. novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 14, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo A.Mežale
2. Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 24, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo A. Mežale
3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”. Ziņo R.Ozols
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka
5. Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7480 004 1253. Ziņo I.Kažoka
6. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
7. Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo A.Mežale
8. Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo V.Ancāns
10. Par nedzīvojamo telpu nomu "Gundegas", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo V.Ancāns
11. Par nekustamā īpašuma "Groziņi", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
12. Par nedzīvojamo telpu nomu "Suntažu sanatorijas internātskola", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo V.Ancāns
13. Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Skolas katlu māja”. Ziņo I.Sandore
14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 013 0033 daļas nodošanu apakšnomā. Ziņo I.Kažoka
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo I.Švēde
16. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
17. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
18. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
19. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
20. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
21. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
22. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
23. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr._/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
24.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A. Mežale
25. Par mutes un deguna aizsegu nodrošināšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām. Ziņo G.Dimitrijeva
26. Par transporta pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi -nogādāšana no stacionāra uz dzīvesvietu. Ziņo G.Dimitrijeva
27. Par Ogres novada pašvaldības domes sēdes pārcelšanu 2020.gada novembra mēnesī. Ziņo D.Bārbale
28. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
29. Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2020” piešķiršanu. Ziņo D.Bārbale
30. Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu. Ziņo D.Bārbale
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                   E.Helmanis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?