Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 20.05.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.05.2021 17:20

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE
 
2021.gada 20.maijā plkst. 09:00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā) 
 
Sēdes informatīvā daļa:
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par dzīvojamās mājas Zinību ielā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
2. Par dzīvojamās mājas Meža prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 7, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
5. Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 22, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
6. Par Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu. Ziņo Ieva Kažoka
7. Par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu. Ziņo Ieva Kažoka
8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
9. Par grozījumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”. Ziņo Jevgēnijs Duboks
10. Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks
11. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Dzintars Žvīgurs
12. Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7472 006 0085) nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Dzintars Žvīgurs
13. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Vilnis Sirsonis
14. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Valdis Ancāns
15. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Inese Sandore
16. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Jānis Stafeckis
17. Par 2016.gada 19.maija Zemes nomas līguma (reģ.Nr.2.3.-2/6_2016) pagarināšanu. Ziņo Jānis Stafeckis
18. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Jānis Siliņš
19. Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo Aija Romanovska
20. Par nekustamā īpašuma “Glāznieki 101”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Valdis Ancāns
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7568 006 0042, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo Jānis Siliņš
22. Par pašvaldības dzīvokļa Mālkalnes prospektā 31-59, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
23. Par pašvaldības dzīvokļa Tīnūžu ielā 9-61, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
24. Par pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 1B-17, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
25. Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 1-8, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma D/s Lašupes Nr.S-10, Ogre, Ogres novads atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
28. Par transportlīdzekļa RENAULT KANGOO atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane
29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo Silvija Velberga
30. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021.gada vasaras mēnešos. Ziņo Silvija Velberga
31. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 21.janvāra lēmumā “Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu". Ziņo Gita Keistere
32. Par Ogres novada 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo Inta Zirnīte
33. Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021. – 2025. gadam” apstiprināšanu. Ziņo Evija Smiltniece
34. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
35. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo Antra Pūga
36. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres nov. pašv. piederošiem dzīvokļiem Skolas 1B – 17, Smilšu 2 – 2, Strazdu 1 – 2, Upes pr. 22 - 24, Ogrē, Ogres nov., “Vārnudzirnavas” - 10, “Vārnudzirnavas” - 13, “Vārnudzirnavas” - 15.... Ziņo Aija Mežale
37. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
38. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?