Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.01.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.01.2021 13:15

 


 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE
 
 
Sēdes informatīvā daļa:
·         Nākamās komiteju sēdes 18.02.2021., domes sēde 25.02.2021.
·         “Par žurnālista M.Rožāna iesniegumu”. Ziņo Egils Helmanis
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par dzīvojamās mājas Bērzu alejā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 10, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
5. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa nolikumā “Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Līga Zirnīte
6. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo Aija Romanovska
7. Par paredzētās darbības – autoceļa P4 posma 33,821-42,935 km pārbūves – akceptēšanu. Ziņo Aija Romanovska
8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES  ūdenskrātuvē, Ogres novadā 2021.gadā  nodošanu izsolei, izsoles nolikuma un izsoles komisijas apstiprināšanu. Ziņo Iveta Štāle
9. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
12. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
13. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
18. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
19. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
20. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
21. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
22. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
23. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
24. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
25. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
26. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
27. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
28. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
29. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
30. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
31. Par grozījumiem Ogres novada bāriņtiesas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
32. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
33. Par izmaiņām Ogres novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
34. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr. __/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu. Ziņo Sanda Zemīte
35. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr. __/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu. Ziņo Sanda Zemīte
36. Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2021.gadā. Ziņo Evija Slise
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gada 1. un 2.ceturksni apmaksas termiņa pārcelšanu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ziņo Ieva Kažoka
38. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 679 atrašanās vietas maiņu. Ziņo Nikolajs Sapožņikovs
2.Par mācību maksas izmaiņām Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo Ieva Švēde
3.Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Ziņo Dana Bārbale
4.Par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Ieva Švēde
5.Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka Uģa Ulmaņa un viņa vietnieka Ērika Diča atstādināšanu no darba uz laiku. Ziņo Dana Bārbale
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis
 

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?