Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 25.02.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.02.2021 11:59

 
 

 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE

2021. gada 25. februāris plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

Sēdes informatīvā daļa:
  • Nākamās komiteju sēdes 11.03.2021., domes sēde 18.03.2021.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildu jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par nekustamā īpašuma „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Jānis Siliņš
3. Par dzīvokļa īpašuma "Virši" - 6, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Jānis Siliņš
4. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
5. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 27, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
7. Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 005 0966, daļas iznomāšanu. Ziņo Ieva Kažoka
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0672 daļas nomas tiesību izsoli. Ziņo Ieva Kažoka
9. Par nekustamo īpašumu Upes prospektā 15A, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo Ieva Kažoka
10. Par nekustamā īpašuma - 1/4  domājamās daļas no zemes vienības Zilokalnu prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Ieva Kažoka
11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
12. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
13. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
15. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
18. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
19. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
20. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
21. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
22. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
23. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
24. Par Uģa Ulmaņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amata. Ziņo Antra Pūga
25. Par atbalstu biedrībai “Skaņumāja”. Ziņo Jevgēnijs Duboks
26. Par  nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.. Ziņo Artūrs Mangulis
27. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.  /2021 "Grozījumi nolikumā "Ogres Valsts ģimnāzijas nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo Gita Keistere
28. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.  /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra nolikumā “Jaunogres vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Kristīne Rostoka
29. Par Ogres novada sociālā dienesta struktūrvienības Specializētās darbnīcas  izveidošanu un nolikuma “Grozījums Ogres novada sociālā dienesta nolikumā” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa
30. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018  “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” un paskaidrojuma raksta precizēšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa
31. Par 1. un 10.klašu skaitu 2021./2022. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo Sandra Grunte

Papildu iekļaujamie jautājumi:

1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
2. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 15, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo Ieva Kažoka
3. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. ____/2021 “Grozījumi nolikumā “Ogres 1.vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Sandra Grunte
4. Par dalību Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasē. Ziņo Atvars Lakstīgala


Domes priekšsēdētājs                                                 E.Helmanis
 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?