Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 08.04.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.04.2021 08:30

 
 

 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 08. aprīlis, plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot divus papildus jautājumus. Ziņo Juris Laizāns
2. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 12, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
5. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
6. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 15, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
7. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 18, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
8. Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. Ziņo Jevgēnijs Duboks
2. Par darba dienas pārcelšanu 2021.gada maijā un jūnijā. Ziņo Antra Lastiņa
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          J.Laizāns
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
FINANŠU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 08. aprīlis, plkst. 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot vienu papildus jautājumu. Ziņo Egils Helmanis
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo Silvija Velberga
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mākslas vingrotājas dalībai starptautiskās sacensībās. Ziņo Ieva Švēde
4. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā. Ziņo Sanda Zemīte
5. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”). Ziņo Sanda Zemīte
6. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā. Ziņo Aiva Ormane
7. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu. Ziņo Gita Keistere
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ogres Vecupes pludmale daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam projekta “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” īstenošanai. Ziņo Dana Bārbale
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          E.Helmanis
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 08. aprīlis, plkst. 10:00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:  
1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.. Ziņo Aija Mežale
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          M.Siliņš

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?