Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 15.04.2021

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.04.2021 09:00

 

 

 

               

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE
 
2021. gada 15. aprīlī, Plkst.09:00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
 
Sēdes informatīvā daļa:

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 12, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
5. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
6. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 15, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
7. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 18, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
8. Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks
9. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. Ziņo Jevgēnijs Duboks
10. Par darba dienas pārcelšanu 2021.gada maijā un jūnijā. Ziņo Antra Lastiņa
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo Silvija Velberga
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mākslas vingrotājas dalībai starptautiskās sacensībās. Ziņo Ieva Švēde
13. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā. Ziņo Sanda Zemīte
14. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”). Ziņo Sanda Zemīte
15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā. Ziņo Aiva Ormane
16.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu. Ziņo Gita Keistere
17. Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ogres Vecupes pludmale daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam projekta “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” īstenošanai. Ziņo Dana Bārbale
18. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.. Ziņo Aija Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.12/2019 “Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums” pieņemšanu un Konkursa vērtēšanas komisijas izveidi”. Ziņo Gita Keistere
2. Par kredītu ņemšanu. Ziņo Silvija Velberga
3.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.   /2021 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas” pieņemšanu. Ziņo Inese Darge
4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 18.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros”. Ziņo Līga Zirnīte
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis

 

 

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?