Iznomā zemi Suntažos

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Īpašumi > Zemesgabalu noma

04.02.2020 08:49

Nr. p.k. Zemes vienības nosaukums Zemes vienības kadastra numurs Kopējā platība (ha) Zemes vienības statuss
1. 7488 003 0541 4,32 pašvaldības piekritīgā zeme
2. 7488 003 0541 0,66 pašvaldības piekritīgā zeme
3. 7488 003 0647 0,24 pašvaldības piekritīgā zeme

Plašāka informācija pieejama Suntažu pagasta pārvaldē:
Lai pieteiktos zemes nomai, Suntažu pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānoto zemes izmantošanas mērķi.