Informatīvais izdevums "Ogrēnietis"

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Informatīvais izdevums "Ogrēnietis"

Pašvaldības informatīvais izdevums "Ogrēnietis"

Ogres novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Ogrēnietis” iznāk kopš 1992. gada. Pašlaik tirāža ir 14 000 eksemplāru.
Par informatīvā izdevuma izdošanu atbild Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 65071164, 65071100.
Ogrē un Ogresgala pagastā izdevuma piegādi nodrošina VAS „Latvijas pasts”, pagastos izdevums pieejams pagastu pārvaldēs. Pieejams arī elektroniski ">www.ogresnovads.lv.
Informatīvā izdevuma "Ogrēnietis" arhīvs
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Informatīvā izdevuma „Ogrēnietis” uzdevumi:
 1. informēt par Ogres novada pašvaldības darbu;
 2. informēt par Ogres novada domes lēmumiem un to pieņemšanas gaitu;
 3. skaidrot domes lēmumus, paust pašvaldības vadības viedokli un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem;
 4. informēt par Ogres novada pašvaldības iestāžu darbu, t.sk. par notiekošo izglītības, kultūras, sociālajā u.c. sfērās;
 5. informēt par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu;
 6. atspoguļot svarīgākās norises un aktualitātes Ogres novadā;
 7. informēt par uzņēmējdarbību novadā, t.sk. popularizēt veiksmīgu Ogres novada uzņēmēju pieredzi;
 8. informēt par Ogres novada nevalstisko organizāciju darbību;
 9. rakstīt par ievērojamiem un interesantiem Ogres novada cilvēkiem;
 10. nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos pašvaldībām noteiktās informācijas, t.sk. pašvaldības saistošo noteikumu, publicēšanu;
 11. publicēt novada iedzīvotājiem aktuālu valsts iestāžu informāciju.
Nepieciešamības gadījumā:
Informatīvajā izdevumā „Ogrēnietis” nav pieļaujama atklāta vai slēpta politiskā reklāma ar mērķi vairot vai mazināt uzticēšanos kādam no Ogres novada domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem vai deputātiem, kā arī komercreklāma.