janvāris, baznīca janvāris, tilts

Vēstulē ministram aktualizē nepieciešamību sakārtot valsts ceļus novadā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.05.2019 09:04

Lai aktualizētu nepieciešamību Ogres novadā uzlabot valsts ceļu stāvokli, kā arī pastiprināt satiksmes dalībnieku drošību, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ir nosūtījis vēstuli Satiksmes ministram Tālim Linkaitim, tās saturā iekļaujot būtiskākos satiksmes infrastruktūras objektus novadā:


 
"Godātais ministra kungs! Šī gada marta sākumā man bija iespēja tikties ar Jums un apspriest vairākus būtiskus jautājumus saistībā ar ceļu infrastruktūras stāvokli Ogres novadā un iespējām to uzlabot.
 
 Ceļu stāvokļa uzlabošana ir aktuāla katrā pašvaldībā, arī Ogres novada pašvaldībā viena no darbības prioritātēm ir ceļu infrastruktūras sakārtošana novadā. Šim mērķim novada pašvaldība izmanto investīciju fondu līdzekļus, lai sakārtotu pašvaldības ceļus pagastos, un sadarbojas ar Satiksmes ministriju valsts ceļu sakārtošanas jomā, lai uzlabotu dzīves vides kvalitāti un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novada pagastos. 
 
 Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz to, ka vairāku valsts autoceļu posmu sakārtošana Ogres novada teritorijā, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveide satiksmes drošības paaugstināšanas nolūkā šobrīd ir ļoti aktuāla.
 
 1. Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posms cauri Lielajiem Kangariem Ogres novada Suntažu pagasta teritorijā 11 km garumā palicis neizbūvēts, jo dabas liegums “Lielie Kangari”, kura teritorijā atrodas šis ceļš, ir iekļauts Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”, un eksperti, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, līdz šim ir devuši negatīvu vērtējumu. Tiekoties ar Jums, pārrunājām par nepieciešamību šajā teritorijā novākt nokaltušos un bīstamos kokus gar šo ceļa posmu dabas lieguma teritorijā pirms atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma procesa uzsākšanas, agrā pavasarī, kamēr putni vēl nav sākuši ligzdot, jo, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu vēlāk, tas nebūs objektīvs un atkal varētu būt negatīvs. Diemžēl nekas tamlīdzīgs šopavasar netika izdarīts, un Kangaru ceļa posma pārbūvē atkal netiks veikta. Gribu atgādināt, ka šis ceļa posms ir vitāli svarīgs un stratēģiski nozīmīgs ne tikai Ogres novada, bet arī kaimiņu novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 
2.   Valsts autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posms no Lauberes līdz Suntažiem. Lauberes pagasta centrs Ogres novadā šobrīd ir vienīgais, uz kuru ved tikai grants ceļi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgākais ir minētais posms Laubere – Suntaži, kas, ņemot vērā aktīvo uzņēmējdarbību Lauberes pagastā, ir noslogots, taču ceļa sliktais stāvoklis var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību, kā arī veicināt iedzīvotāju skaita samazināšanos pagastā. Tiekoties ar Jums, detalizēti izklāstīju esošo situāciju, ko varētu uzlabot, veicot šī ceļa posma seguma dubulto apstrādi. Satiksmes ministrija ir ierosinājusi Ogres novada pašvaldībai pārņemt šo ceļa posmu savā īpašumā. Novada pašvaldība varētu piekrist šī ceļa posma pārņemšanai, no pašvaldības puses savukārt piedāvājot valsts īpašumā pārņemt Daugavpils ielu Ogrē, kas patiesībā ir valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils posms un nepamatoti ir nonācis pašvaldības īpašumā. Ogre ir vienīgā pilsēta, kur valsts autoceļa A6 posms ir pašvaldības īpašumā – tā nav ne Salaspilī, ne Ķegumā, ne Lielvārdē, kur teritoriju šķērso šis autoceļš. Šo ceļu posmu apmaiņa varētu notikt, taču maiņai ir jābūt līdzvērtīgai un tā var notikt tikai tad, kad par valsts budžeta līdzekļiem tiks sakārtots ceļa posms no Suntažiem līdz Lauberei, jo autoceļa Rīga – Daugavpils posma labiekārtošanai pašvaldība ir ieguldījusi sava budžeta līdzekļus un pat ņēmusi kredītu darbu izpildei. 
 
3. Suntažu pagasta centrā, kur krustojas valsts autoceļš P8 Inciems – Sigulda – Ķegums un P4 Rīga – Ērgļi, nepieciešams izbūvēt satiksmes rotācijas apli. Šis krustojums tā pašreizējās konfigurācijas dēļ ir nepārskatāms, ļoti sarežģīts un bīstams gan transporta vadītājiem, gan gājējiem. Piebildīšu, ka Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusi Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkus un studentus priekšlikumu sagatavošanā minētā krustojuma pārbūvei. 
 
4. Valsts autoceļa V968 Ogre – Jugla nelielā posmā Juglas ciemā pagājušajā gadā tika veikta grants seguma virsmas dubultā apstrāde, tā ievērojami uzlabojot gan ceļa seguma stāvokli, gan ceļa tuvumā esošo māju iedzīvotāju dzīves kvalitāti Lai uzlabotu autoceļa V968 stāvokli, tika solīts turpināt šī ceļa seguma pārbūvi Ogres virzienā, ļoti ceru, ka šis solījums tiks pildīts.
 
 5. Jautājums saistībā ar gājēju drošību, šķērsojot sliežu ceļus, Ogrē pastāvīgi ir ļoti aktuāls, ņemot vērā vilcienu kustības intensitāti. Pateicoties pašvaldības veiksmīgai sadarbībai ar Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas dzelzceļš”, ir panākta pozitīva virzība gājēju drošības paaugstināšanā pilsētas centrālajā daļā – drīz tiks uzsākta gājēju tuneļa izbūve zem sliežu ceļiem Mālkalnes prospekta galā, taču pilsētā ir vietas, kur gājēji šķērso sliežu ceļus neatbilstoši aprīkotās un līdz ar to gājējiem bīstamās pārejās. Īpaši bīstama gājēju pāreja ir Ogrē, Vidzemes ielā. Uzskatu, ka pie šādām pārejām gājēju drošības paaugstināšanas nolūkā būtu jāizbūvē barjeras un jāierīko luksofori. Man ir informācija, ka šādi aprīkotu pāreju pāri sliežu ceļiem plānots ierīkot Jūrmalā. Tiekoties ar Jums, akcentēju nepieciešamību atbilstoši aprīkotu pāreju izveidot Ogrē, lai cilvēki, šķērsojot sliežu ceļus šajā vietā, varētu justies droši.
 
Godātais ministra kungs! Ļoti lūdzu Jūs iedziļināties Ogres novada, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais novads Latvijā, problēmās, kas saistītas ar nepieciešamību uzlabot satiksmes infrastruktūras stāvokli novada teritorijā, un rast pozitīvu risinājumu mūsu novada teritorijā esošo valsts autoceļu stāvokļa uzlabošanā, kā arī visu satiksmes dalībnieku drošības paaugstināšanā.
 
Ar cieņu
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis"


 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?