Uzsāks lokālplānojuma izstrādi, lai pamatotu tuneļa izbūves iespējas

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ziņas, jaunumi

23.03.2016 14:01

Ogres novada pašvaldības domes 17.martā sēdē, iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra ziņojumu par dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā, Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas 01.03.2016.sēdes protokola izrakstu un atbilstoši Ogres novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2013-2037.gadam izvirzītās prioritātes „ Vidi saudzējoša infrastruktūra ” 2.2.3.1. apakšpunkta ”Satiksmes infrastruktūra” nostādnēm, kas paredz, ka optimālas transporta shēmas izveidošanai nepieciešamas stratēģiski nozīmīgas inženierbūves, t.sk. auto un gājēju tuneļi dzelzceļa šķērsošanai, lai likvidētu dzelzceļa un Ogres upes radītos šķēršļus satiksmei, sastrēgumus un gaisa piesārņojumu pilsētas centrā , pieņemts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ogres novadā, Ogres pilsētā, teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu un pamatotu tuneļa izbūvi dzelzceļa līnijas šķērsojumam Ogres pilsētā, Mālkalnes prospekta-Skolas ielas trasē. Plānotais tunelis būtu piemērots autotransportam, gājēju un velosipēdistu satiksmei.

Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju skatīt pielikumā.
Izstrādātā lokālplānojuma redakcija tiks nodota publiskai apspriešanai, par ko pašvaldība informēs papildus. Informācija par lokālplānojuma izstrādi būs pieejama arī portālā Ģeolatvija.lv, Teritorijas attīstības un plānošanas informatīvajā sistēmā (TAPIS).