Brīvības iela 24.04.2019.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.08.2018 16:46

Saskaņā ar 2018. gada 23. augusta Ogres novada pašvaldības domes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.” (protokola Nr. 13, 3.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.


Detālplānojuma izstrādes pamatojums:
nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov. (kad. apz. 7401 004 0928) sadalei blīvas savrupmāju un daudzdzīvokļu namu apbūves vajadzībām, inženierapgādes un piekļūšanas nodrošināšanai un plānoto ielu aizsargjoslu noteikšanai nepieciešami kompleksi risinājumi. Nepieciešams noteikt transformējamo meža zemes platību zemes vienībā.
 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “Mītnes”.
 
Ar minēto lēmumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv, kā arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12555 ).
 
 
 

 

Detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov. izstrādes teritorija

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?