Brīvības iela 24.04.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA   
Nr.NosaukumsSpēkā no Dokuments
15/2019Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā30.10.2019.Saistošie noteikumi
10/2019
Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem
31.07.2019.Saistošie noteikumi
7/2019Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā19.04.2019.Spēkā esošā redakcija
11/2018Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu27.09.2018.Spēkā esošā redakcija
4/2018Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai01.01.2019.Saistošie noteikumi
25/2017
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis
 07.02.2018.
19/2017
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā
25.10.2017.Spēkā esošā redakcija
9/2017Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā23.08.2017.Spēkā esošā redakcija
20/2016Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017.gadā cenrādis25.01.2017.Noteikumi nav spēkā
1/2016
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis
09.03.2016.
4/2016
Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā
09.03.2016.Spēkā esošā redakcija
16/2015Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās23.03.2016.Spēkā esošā redakcija
35/2014
Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam
23.12.2014.Spēkā esošā redakcija
33/2014Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā17.12.2014.Spēkā esošā redakcija
29/2014

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā

31.10.2014.Noteikumi nav spēkā
16/2014Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai07.06.2014.Noteikumi nav spēkā
50/2013Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā01.01.2014.Spēkā esošā redakcija
49/2013Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā01.01.2014.Spēkā esošā redakcija
27/2012Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā01.10.2012.Spēkā esošā redakcija
13/2012Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību05.07.2012.Noteikumi nav spēkā
29/2011Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā08.02.2012.Spēkā esošā redakcija
8/2011Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā13.07.2011.Noteikumi nav spēkā
23/2010Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā18.08.2010.Noteikumi nav spēkā

 

  GROZĪJUMI
Nr.NosaukumsSpēkā no Dokuments
 2021  
04/2021Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

 2020  
22/2020Grozījums Ogres novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem"07.11.2020.Grozījums
14/2020Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013
 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
 21.10.2020.Grozījumi
18/2020Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā"23.09.2020.Grozījumi
13/2020Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2011 "Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zimju izvietošanas kārtību Ogres novadā"23.09.2020.Grozījumi
12/2020Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 "Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"23.09.2020.Grozījums
5/2020
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
20.05.2020.Grozījumi
 2019  
19/2019Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"15.01.2020.Grozījumi
 2018
  
18/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”
01.01.2019.Grozījumi
13/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”
01.01.2019.Grozījumi
 2015  
8/2015
Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 ”Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”
 Grozījumi
 2014  
22/2014Grozījumi 2013. gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 "Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā"06.08.2014.Grozījumi
10/2014Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”25.04.2014Grozījumi
 2013  
55/2013Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”01.01.2014.Grozījumi
51/2013Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”01.01.2014.Grozījumi
32/2013Grozījumi 17.06.2010. Saistošajos noteikumos Nr.23/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”01.01.2014.Grozījumi
25/2013
Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.13/2012
„Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
01.01.2014.Grozījumi
3/2013Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem Ogres novada pašvaldībā”27.02.2013.Grozījumi
 2012  
39/2012Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā Īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”16.01.2013.Grozījumi
35/2012Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos nr.27/2012 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā"21.12.2012.Grozījumi
3/2012Grozījumi 21.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā"25.02.2012.Grozījumi

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?