Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Pašvaldības aģentūru nolikumi

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
20/2015
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” nolikums
01.01.2016. Spēkā esošā redakcija
32/2014 Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" nolikums 01.01.2015. Spēkā esošā redakcija
47/2010 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” nolikums 19.01.2011. Spēkā esošā redakcija

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2020
Grozījums Ogres novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” nolikums”
10.02.2021. Grozījumi
2018
14/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums”
25.07.2018. Grozījumi
9/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums"
01.07.2018. Grozījumi
2016
21/2016 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” 08.02.2017.

Grozījumi

Pielikums

2015
10/2015
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums”
30.09.2015. Grozījumi
2014
8/2014 Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums” 25.04.2014 Grozījumi
2013
9/2013
Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47/2010
„Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums”
28.04.2013. Grozījumi