Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Pašvaldības budžets

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA

Nr. Nosaukums Spēkā no
02/2021 Par Ogres novada pašvaldības 2021.gada konsolidēto budžetu 28.01.2021.
Saistošie noteikumi
Pielikums Nr. 1 un 2 (pamatbudžets)
Pielikums Nr. 3 (kredīti)
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7
Pielikums Nr. 8
Pielikums Nr. 9
01/2020
Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu
23.01.2020.
Saistošie noteikumi
Spēkā esošā redakcija
Paskaidrojums par Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžetu
Pielikums Nr. 1 un 2 (pamatbudžets)
Pielikums Nr. 3 (kredīti)
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7
Pielikums Nr. 8
01/2019
Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu
25.01.2019.
Spēkā esošā redakcija
Saistošie noteikumi
Pielikums Nr. 1 un 2 (pamatbudžets)
Pielikums Nr. 3 (kredīti)
Pielikums Nr. 4 un 5 (specbudžets)
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7
Pielikums Nr. 8
01/2018 Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu 19.01.2018.
Spēkā esošā redakcija
Saistošie noteikumi
Pielikums
Pielikums (aizņēmumi)
Pielikums (galvojumi)
23/2016 Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu 23.12.2016.
Spēkā esošā redakcija
Pielikumi (pamatbudžets)
Pielikumi (specbudžets)
5/2016 Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu 19.02.2016.
Spēka esoša redakcija
Pielikumi (pamatbudžets)
Pielikumi (specbudžets)
Pielikumi (kredīti)
2/2015 Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu 20.02.2015.
Spēkā esošā redakcija
Pielikumi
6/2014 Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu 24.01.2014.
Spēkā esošā redakcija
Pielikumi
1/2013 Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu 25.01.2013.
Spēkā esošā redakcija
7/2012 Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu 17.02.2012.
Spēkā esošā redakcija
Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi.
Pielikumi
5/2011 Par Ogres novada pašvaldības 2011. gada konsolidēto budžetu 18.02.2011. Spēkā esošā redakcija
11/2010 Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu 19.02.2010. Spēkā esošā redakcija
4/2009
Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu
21.08.2009.
Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekon. nodaļā

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2020
25/2020
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 "Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada konsolidēto budžetu"
17.12.2020.
Grozījumi
Paskaidrojuma raksts
Pielikumi Nr. 1 - Nr. 5
20/2020
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu”
15.10.2020.
Grozījumi
Paskaidrojuma raksts
Pielikums Nr. 1 un 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
2019
23/2019
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu”
19.12.2019.
Grozījumi
Pielikums Nr.1 un 2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 un 5
16/2019
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu”

17.10.2019.
Grozījumi
Pielikums Nr. 1 un 2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
2018
29/2018 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” 21.12.2018.
Grozījumi
Pielikumi Nr. 1 un 2
Pielikums Nr. 3
Pielikumi Nr. 4 un 5
23/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu”
19.10.2018.
Grozījumi
Pielikumi Nr. 1 un 2
Pielikums Nr. 4
20/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu”
21.09.2018.
Grozījumi
Pielikumi Nr. 1 un 2
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 6
2017
1/2017
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 „Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu”
17.03.2017.

Grozījumi

Pielikumi Nr. 1 un 2
Pielikums Nr. 3
Pielikumi Nr. 4 un 5
Pielikums Nr. 6
2016
11/2016
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu”
23.09.2016. Grozījumi
2014
39/2014
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 „Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu”
19.12.2014. Grozījumi
2013
61/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” 01.01.2014. Grozījumi
40/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” 25.10.2013. Grozījumi
18/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” 19.07.2013.
Grozījumi
2012
40/2012 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu”
21.12.2012. Grozījumi
30/2012
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu”
26.10.2012. Grozījumi
2011
30/2011 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2011 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu” 23.12.2011. Grozījumi
23/2011 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.5/2011 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu” 21.10.2011. Grozījumi
2010
50/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu" 17.12.2010. Grozījumi
41/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu” 22.10.2010. Grozījumi
24/2010 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu” 18.06.2010. Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekonomikas nodaļā
2009
35/2009 Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ogres rajona pašvaldības 2009. gada budžetu" 18.12.2009. Grozījumi
34/2009 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 "Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu" 18.12.2009. Grozījumi
22/2009 Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu" 20.11.2009. Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekonomikas nodaļā
21/2009 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” 20.11.2009. Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekonomikas nodaļā
6/2009 Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu" 21.08.2009. Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekon. nodaļā
5/2009 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” 21.08.2009. Informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā, finanšu ekon. nodaļā