Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Sociālā palīdzība

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
11/2019
Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā
30.10.2019. Saistošie noteikumi
10/2019 Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem 31.07.2019. Saistošie noteikumi
8/2018 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā 30.05.2018. Spēkā esošā redakcija
6/2018 Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 27.06.2018. Spēkā esošā redakcija
26/2017 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā 10.02.2018.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums
21/2017 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā 17.01.2018. Spēkā esošā redakcija
16/2017 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā 01.01.2018 Spēkā esošā redakcija
15/2016 Par ēdināšanas pabalstu 26.10.2016.
Spēkā esošā redakcija
9/2016
Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem
26.05.2016. Spēkā esošā redakcija
35/2014
Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam
23.12.2014. Spēkā esošā redakcija
26/2014
Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā
01.10.2014. Noteikumi nav spēkā
4/2012 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 25.04.2012 Spēkā esošā redakcija
1/2012 Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
25.02.2012. Spēkā esošā redakcija
25/2011 Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 25.11.2011. Noteikumi nav spēkā
25/2009 Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem 01.01.2010.

Noteikumi nav spēkā

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2021
3/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februara saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 01.04.2021 Grozījumi
1/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā" 31.03.2021 Grozījumi
2020
21/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2016 "Par ēdināšanas pabalstu" 07.11.2020. Grozījumi
6/2020
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”
21.04.2020. Grozījumi
2019
2/2019
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”
01.03.2019. Grozījumi
2018
28/2018 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem" 01.01.2019. Grozījumi
26/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”
14.11.2018. Grozījumi
25/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”
Grozījumi
24/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”
14.11.2018. Grozījumi
16/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”
27.09.2018. Grozījumi
2017
17/2017
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”
1.01.2018.
Grozījumi
Pielikums
14/2017
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”
25.10.2017. Grozījumi
5/2017
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”
21.07.2017. Grozījumi
2013
44/2013 Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ” 01.01.2014. Grozījumi
43/2013 Grozījumi 20.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.25/2011 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei ” 01.01.2014. Grozījumi
42/2013 Grozījumi 03.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.25/2009 “Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem” 01.01.2014.

Grozījumi

(nav spēkā)

2012
33/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” 16.01.2013. Grozījumi
19/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā" 15.08.2012. Grozījumi
2010
3/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.25/2009 “Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem” 26.02.2010. Grozījumi