Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

2005.gads

Digitālo klavieru iegāde Ogres mūzikas skolai

Projekta mērķis – Digitālo klavieru iegāde Ogres Mūzikas skolai. Lasīt vairāk

Māla krūze – porcelāna vāze

Projekta mērķis – Saglabāt Ogres mākslas skolā profesionālās ievirzes mācību programmā iespēju apgūt tradicionālo keramiku, papildinot ar citu keramikas materiālu un tehnoloģiju apgūšanu. Lasīt vairāk

Bērnu un rotaļu atpūtas laukuma izveide Ogres pilsētā

Projekta mērķis – bērnu un rotaļu atpūtas laukuma izveide Ogres pilsētā (Mālkalnes prospektā), radot videi un iedzīvotājiem draudzīgu infrastruktūru un veicinot brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu pašvaldības teritorijā. Lasīt vairāk

Community with Spirit Ogre (latv. – Sabiedrība ar dvēseli Ogrē)

Projekta mērķis – Grantu piešķiršana iedzīvotāju grupu projektu atbalstam Ogres novadā. Lasīt vairāk

Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide

Projekta mērķis – Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide un jauniešu neformālo iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs veicināšana. Lasīt vairāk

Ogres mākslas skolas renovācija Ogrē, Brīvības ielā 11

Projekta mērķis – Ogres Mākslas skolas kompleksa renovācija – pilotprojekts izpētei Lasīt vairāk

Sports un Izglītība

Projekta mērķis – Ppieredzes apmaiņa un apmācības Somijas, Latvijas, Zviedrijas un Lielbritānijas sporta darbiniekiem un jaunajiem sportistiem. Lasīt vairāk

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības nozares attīstības projekts: izglītība reģionos

Projekta mērķis – elektronikas un elektrotehnikas nozares izaugsmes veicināšana, attīstot nozares vajadzībām atbilstošu vidējo profesionālo un augstāko izglītību Latvijas reģionos. Lasīt vairāk

RECO – Regional Cooperation in Waste Managment

(latv. – Reģionālā sadarbība atkritumu apsaimniekošanā)

Projekta mērķis – Atbalstīt stiprus un labi funkcionējošas atkritumu apsaimniekošanas institūcijas, kā arī radīt vidi investīcijām atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lasīt vairāk

Aktīvas atpūtas un izziņas pasākums ģimenēm „Dzīvei uzziedēt”

Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju aktīvo atpūtu ģimenes un līdzcilvēku lokā, kā arī veicinot dažādu organizāciju sadarbību ar pašvaldības iestādēm sporta un kultūras jomā.

Lasīt vairāk

Ogres novada kultūrvides izzināšana, saglabāšana 2005.g

Projekta mērķis – Ogres novada iedzīvotāju radošo spēju rosināšana un veidošana, iesaistoties savas apkārtnes un kultūrvides izzināšanā, saglabāšanā, attīstīšanā, veicinot dažādu tautību, paaudžu, dzīves lomu integrāciju. Lasīt vairāk

Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centra izveide

Projekta mērķis – Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centra izveide PA „Dziednīca” telpās. Lasīt vairāk

No narkotisko un psihotropo vielu cietušo cilvēku motivācijas un sociālās integrācijas pasākumi Ogres novadā

Projekta mērķis – narkotisko vielu bijušo lietotāju iekļaušanās sabiedriskajās norisēs un darba tirgū veicināšana. Atbalsta struktūras izveide Ogres novada Sociālajā dienestā atkarību profilaksei un no atkarības cietušo iedzīvotāju rehabilitācijai un sociālajai integrācijai. Lasīt vairāk

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts

Projekta mērķis – Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības un konkurētspējas veicināšana, izveidojot lietišķās pētniecības un inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūru Rīgā, Ventspilī un Ogrē. Specifiskais mērķis Ogres novadam ir attīstīt biznesa inkubatoru, lai veicinātu elektronikas un elektrotehnikas nozares un saistīto nozaru uzņēmumu un testēšanas laboratoriju veidošanos. Lasīt vairāk

Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?